Hội thảo khoa học: “Phát triển nguồn nhân lực khu vực công đáp ứng yêu cầu chính phủ số ở Việt Nam”

(napa.vn) – Sáng ngày 17/8/2023, tại Hà Nội, Khoa Quản trị nhân lực Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực khu vực công đáp ứng yêu cầu chính phủ số ở Việt Nam”. PGS.TS. Hoàng Mai, Trưởng khoa, Khoa Quản trị nhân lực chủ trì hội thảo. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự Hội thảo, về phía khách mời, có PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; TS. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; TS. Nguyễn Ngọc Vân, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; TS. Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; TS. Hoàng Thị Ngân, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện, TS. Lại Đức Vượng, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện: TS. Đặng Xuân Hoan; TS. Vũ Thanh Xuân; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện cùng cán bộ, giảng viên khoa Quản trị nhân lực.

_HKV2144

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu nhấn mạnh việc phát triển nguồn nhân lực là then chốt để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững, giúp thực hiện thành công các mục tiêu trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là một quan điểm trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ ban hành trong Quyết định số 146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

_HKV2159

 PGS.TS. Hoàng Mai, Trưởng khoa, Khoa Quản trị nhân lực phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS. Hoàng Mai nêu rõ mục đích Hội thảo lần này nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, đồng thời tạo ra diễn đàn khoa học để các nhà khoa học, nhà quản lý, đội ngũ giảng viên cùng trao đổi, thảo luận về những vấn đề lý luận, thực tiễn, giải pháp phát triển nguồn nhân lực khu vực công đáp ứng yêu cầu Chính phủ số. Hội thảo tập trung thảo luận vào những nội dung chủ yếu sau:

(1) Cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý về phát triển nguồn nhân lực khu vực công đáp ứng yêu cầu Chính phủ số;

(2) Thực trạng nguồn nhân lực khu vực công và mức độ đáp ứng yêu cầu Chính phủ số ở Việt Nam;

(3) Cơ hội, thách thức và giải pháp phát triển nguồn nhân lực khu vực công đáp ứng yêu cầu Chính phủ số ở Việt Nam.

_HKV2208

PGS.TS. Vũ Văn Phúc trình bày tham luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo PGS.TS. Vũ Văn Phúc đã nêu rõ, thống nhất nhận thức và có giải pháp khả thi thực hiện thắng lợi đột phá chiến lược thứ hai (Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao…) là phát huy được sức mạnh nội lực to lớn để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và đưa ra một số giải pháp thực hiện đột phát chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

_HKV2223

TS. Hoàng Thị Ngân phát biểu tại Hội thảo.

Tham luận “Phát triển đội ngũ công chức hành chính trong bối cảnh chuyển đổi số” của TS. Hoàng Thị Ngân khẳng định phát triển đội ngũ công chức hành chính trong bối cảnh chuyển đổi số là vấn đề liên quan đến pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về tuyển dụng, đào tạo, sử dụng công chức và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đào tạo và phát triển đội ngũ công chức đều có những điểm chung là hướng tới nâng cao khả năng cá nhân, sự sáng tạo, hiệu quả hoạt động công vụ của công chức. Trong chuyển đổi số, phát triển đội ngũ công chức còn có mục tiêu tạo ra sự biến đổi trong tư duy và gia tăng kỹ năng của những công chức lành nghề tương thích với môi trường công nghệ số. Điều đáng lưu ý là nếu như đào tạo đã được định hướng bởi những tiêu chuẩn nhất định thì phát triển nguồn công chức chất lượng cao là phạm trù mang tính chiến lược, kế hoạch và chưa có tiêu chí định lượng. Cũng cần lưu ý thêm là thời gian gần đây, bên cạnh chuyển đổi số thì chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp cũng tạo sức ép về chất lượng nguồn nhân lực.

_HKV2279

TS. Lại Đức Vượng trình bày tham luận tại Hội thảo

TS. Lại Đức Vượng với tham luận “Một số giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính đáp ứng yêu cầu Chính phủ số” nêu rõ Chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ số là khâu bứt phá để Việt Nam theo kịp với các nước phát triển. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của vấn đề này Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương và chính sách để thực hiện hiệu quả lộ trình này. Để hiện thực hóa các quan điểm của Đảng và các chương trình hành động của Chính phủ về chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử thì nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là phải nâng cao nhận thức và kỹ năng số là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình xây dựng Chính phủ số. Do đó, cần đưa ra và thực hiện đồng bộ các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức hành chính một cách thiết thực và hiệu quả mới có thể đáp ứng yêu cầu của Chính phủ số.

Hội thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp trực tiếp của các chuyên gia, nhà khoa học.

_HKV2256

_HKV2322

_HKV2349

_HKV2396

_HKV2406

_HKV2429

_HKV2454

Các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài Học viện đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Kết thúc Hội thảo PGS.TS. Hoàng Mai gửi lời cảm ơn sự quan tâm, tham gia của đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài Học viện Hành chính Quốc gia. Những ý kiến  vừa có tính học thuật vừa tổng kết thực tiễn và đã đề xuất hàm ý chính sách đối với việc phát triển nguồn nhân lực khu vực công đáp ứng yêu cầu Chính phủ số ở Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

_HKV2217

Toàn cảnh buổi Hội thảo.

_HKV2368

Ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

Phạm Hải Long

Comments are closed.