Hội thảo Khoa học “Quản lý nhà nước về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”

Sáng ngày 21/8/2015, tại Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo khoa học “Quản lý nhà nước về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” dưới sự chủ trì của PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, phụ trách Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh. Tham dự Hội thảo có đại diện Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ và một số Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh phía Nam, một số trường Đại học trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh cùng nhiều cán bộ, giảng viên của cơ sở Học viện.

Tại buổi Hội thảo, trong lời đề dẫn, PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh hướng dẫn các nội dung cần thảo luận về sự tác động, cơ chế vận hành, hệ thống tổ chức, hiệu quả hoạt động của khoa học và công nghệ trong tiến trình hội nhập quốc tế tại Việt Nam. Hội thảo đã thu hút được 15 nhà khoa học trong và ngoài Học viện viết bài tham luận, trong đó có 08 bài tham luận được trình bày trực tiếp tại Hội Thảo. Các tham luận đã tập trung thảo luận phân tích làm rõ khung lý thuyết về khoa học công nghệ, yêu cầu quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, khung thể chế hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ, thực trạng tổ chức bộ máy khoa học công nghệ từ 2005 đến nay, kinh nghiệm thực tiễn từ một số quốc gia và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ.

Hội thảo khoa học diễn ra trong không khí nghiêm túc và cởi mở. Đây là diễn đàn khoa học thiết thực để các nhà khoa học, cán bộ giảng viên, các nhà quản lý trao đổi bày tỏ các luận cứ khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và chính kiến khoa học của mình đóng góp vào việc quản lý nhà nước về hội nhập với quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ từ vi mô đến vĩ mô. Đồng thời, đây cũng là cơ hội, nhịp cầu kết nối giữa Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh với các nhà nghiên cứu trong và ngoài Học viện cũng như với các địa phương, góp phần xây dựng một nền khoa học công nghệ tiên tiến đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân trong tình hình đất nước hiện nay.

  Một vài hình ảnh của Hội thảo:

1

Toàn cảnh buổi Hội thảo

2

PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh phát biểu khai mạc Hội thảo

3

TS. Nguyễn Huy Hoàng phát biểu tham luận

4

ThS. Nguyễn Văn Liệt, Phó Giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai trình bày tham luận

5

TS. Phạm Quang Huy, trường Đại học Kinh tế TP.HCM trình bày tham luận

Tin, ảnh: Phòng Thông tin-Tư liệu-Thư viện
Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở Tp.Hồ Chí Minh

Comments are closed.