Hội thảo khoa học quốc tế: Chỉ số Chính phủ tốt “Chandler”: Kinh nghiệm của Xinh-ga-po và ứng dụng trong quản trị quốc gia ở Việt Nam

(napa.vn) – Ngày 30/11/2021, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Viện Quản trị Chandler, Xinh-ga-po tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: Chỉ số Chính phủ tốt “Chandler”: Kinh nghiệm của Xinh-ga-po và ứng dụng trong quản trị quốc gia ở Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chủ trì và điều hành Hội thảo, về phía Bộ Nội vụ có PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng,  TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính Quốc gia; về phía Xinh-ga-po có ông Wu Wei Neng, Giám đốc điều hành, Viện Quản trị Chandler (CIG), GS.TS. Vũ Minh Khương, Đại học quốc gia Xinh-ga-po.

Dai bieu

Các đại biểu tham dự Hội thảo trực tuyến.

Tham dự Hội thảo có: các chuyên gia quốc tế từ Đại học Goergetown Hoa Kỳ; Trường Hành chính Quốc gia Quebec, Canada; Viện Quản trị Chandler, Đại học Anh quốc Việt Nam, Đại học Chi-ca-go Hoa Kỳ, đại diện Đại sứ quán Xinh-ga-po tại Việt Nam, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Đại học An ninh và một số cơ sở đào tạo khác.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: Ban Giám đốc Học viện; TS. Đặng Xuân Hoan, Giảng viên cao cấp, nguyên Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; các viên chức, giảng viên, học viên và các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Wei Neng

Ông Wu Wei Neng phát biểu chào mừng Hội thảo.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, ông Wu Wei Neng, Giám đốc điều hành, Viện Quản trị Chandler Xinh-ga-po (CIG) đánh giá cao cơ hội từ Hội thảo, đã tạo điều kiện để Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam và CIG chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và đây cũng là cơ hội để các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức trên toàn thế giới chia sẻ và tìm hiểu về kinh nghiệm hay, điển hình về quản trị tốt của mỗi quốc gia. Ông Wu Wei Neng cho biết, bộ chỉ số của Chandler về chính phủ tốt sẽ được chia sẻ tại Hội thảo bao gồm 7 khung chỉ số: lãnh đạo và tầm nhìn; luật và chính sách mạnh; thể chế mạnh; thị trường hấp dẫn; sức ảnh hưởng thế giới… theo đó, đánh giá Việt Nam là quốc gia có chỉ số tốt so với các quốc gia cùng mức độ phát triển, thu nhập. Tại Hội thảo, bộ chỉ số Chính phủ tốt của Chandler nhằm đo lường hiệu quả hoạt động quản trị quốc gia của các chính phủ trên khắp thế giới được chia sẻ, ông Wu Wei Neng hy vọng Hội thảo sẽ thành công tốt đẹp.

IMG_0229

PGS.TS. Triệu Văn Cường phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là yêu cầu, đòi hỏi tất yếu, khách quan đối với mỗi quốc gia trong quá trình phát triển. Quản trị quốc gia thể hiện tầm nhìn mới trong thời đại ngày nay khi công việc quản trị không chỉ còn là của Nhà nước, mà có sự tham gia tích cực của các chủ thể khác nhau trong xã hội để giải quyết các vấn đề chung ở mọi cấp độ, từ địa phương tới quốc gia. Tuy nhiên, “quản trị quốc gia” là khái niệm còn mới mẻ, chưa có cách hiểu thống nhất ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Tùy thuộc vào trình độ phát triển cũng như đặc thù chính thể và xã hội, mỗi quốc gia theo đuổi những triết lý và mô hình khác nhau trong xây dựng nền quản trị quốc gia. Để có cơ sở để đổi mới và đổi mới thành công quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả, cần có cách hiểu thống nhất và toàn diện về khái niệm “quản trị quốc gia”, gắn với bối cảnh thực tế ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó, xây dựng lý thuyết và mô hình quản trị quốc gia phù hợp với xu hướng vận động quốc tế đồng thời dung hòa với đặc thù chính thể và xã hội của Việt Nam.

Trước yêu cầu cấp thiết đối với việc xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại và hiệu quả, Hội thảo quốc tế “Chỉ số Chính phủ tốt “Chandler”: Kinh nghiệm của Xinh-ga-po và ứng dụng trong quản trị quốc gia ở Việt Nam” do Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp Viện quản trị Chandler, Xinh-ga-po tổ chức ngày hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng về khoa học và thực tiễn.

PGS.TS. Triệu Văn Cường đánh giá cao nỗ lực và sự phối hợp của Viện Quản trị Chandler Xinh-ga-po và Học viện Hành chính Quốc gia để tổ chức Hội thảo, đồng thời mong muốn kết quả hội thảo được sử dụng làm cơ sở để xây dựng chương trình bồi dưỡng về quản trị quốc gia dành cho công chức lãnh đạo, quản lý của Việt Nam; là tiền đề để Bộ Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia xây dựng thành công chương trình nâng cao năng lực quản trị quốc gia tiếp cận chuẩn quốc tế, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, dành cho công chức lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là công chức lãnh đạo tiềm năng cấp chiến lược của Việt Nam, góp phần từng bước xây dựng nền quản trị quốc gia Việt Nam hiện đại và hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

IMG_0235

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính Quốc gia khẳng định, Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam là Trung tâm Quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ và Bộ Nội vụ xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, đồng thời, trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ các cấp. Do đó, trong khuôn khổ các chương trình hợp tác quốc tế, Học viện tập trung nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao các công cụ quản trị quốc gia, giúp Chính phủ đo lường mức độ thành công trong quản trị, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị quốc gia của Chính phủ, xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả.

Hội thảo tập trung thảo luận về các nội dung sau:

(1) Khái niệm và ý nghĩa quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả và vai trò của công chức lãnh đạo, quản lý trong xây dựng nền quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả.

(2) Thực tiễn quản trị quốc gia ở Việt Nam, bối cảnh và phương hướng xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả phù hợp với xu thế quốc tế và phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

(3) Kinh nghiệm quốc tế trong đánh giá hiệu quả hoạt động của Chính phủ, liên hệ với thực tiễn Việt Nam từ đó xác định mức độ phù hợp, khả năng và phương pháp áp dụng kinh nghiệm quốc tế để đánh giá năng lực và hiệu quả hoạt động của Chính phủ xác định phương hướng cải thiện quản trị quốc gia ở Việt Nam.

(4) Xác định các yêu cầu, năng lực cần có của công chức lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng việc xây dựng nền quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả.

(5) Xây dựng kế hoạch hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam và Viện Quản trị Chandler trong xây dựng chương trình nâng cao năng lực quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả cho công chức lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là lãnh đạo tiềm năng cấp chiến lược.

Hội thảo là sự kiện mở đầu cho một chuỗi các sự kiện hợp tác trong nghiên cứu khoa học và đổi mới chương trình nâng cao năng lực công chức lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Ngoài chương trình khai mạc và bế mạc, Hội thảo diễn ra trong 3 phiên.

Phiên thứ nhất: Tổng quan về quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả.

1

Trong phiên này, các đại biểu đã nghe 02 tham luận cùng các trao đổi, bình luận của các nhà khoa học tham dự Hội thảo.

Wei Neng 1

Ông Wu Wei Neng trình bày tham luận.

Tham luận tại Hội thảo, ông Wu Wei Neng, Giám đốc điều hành CIG Xinh-ga-po đã trình bày “Tầm quan trọng và ý nghĩa của quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả“. Ông Wu Wei Neng đã nêu các vấn đề về: Các vai trò không ngừng của vận động Chính phủ; Quản trị hiện đại và hiệu quả là gì?; Các thành tố của quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; Tại sao quản trị quốc gia hiện đại và hiệu quả lại quan trọng?; Đối tác NAPA-CIG về quản trị hiện đại và hiệu quả.

Do Thanh Huyen

Bà Đỗ Thanh Huyền tham luận tại Hội thảo.

Với chủ đề “Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI): công cụ thúc đẩy quản trị quốc gia ở Việt Nam“, bà Đỗ Thanh Huyền – Chuyên gia phân tích chính sách, Cơ quan phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã giới thiệu về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), đây là chỉ số đã được đo lường tại Việt Nam từ năm 2009 và đã giúp tăng cường hiệu quả hoạt động của nền hành chính Việt Nam. PAPI đã giúp thúc đẩy chính quyền các địa phương năng động hơn, cải thiện chất lượng phục vụ công dân, doanh nghiệp, tổ chức, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương.

Trong phần bình luận tại Phiên thứ nhất, các đại biểu tham dự đã nghe phần bình luận của PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức – Bộ Nội vụ.

IMG_0256

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến phát biểu tại Hội thảo.

Lai Duc Vuong

TS. Lại Đức Vượng phát biểu tại Hội thảo.

Phiên thứ hai: Kinh nghiệm quốc tế trong đánh giá hiệu quả quản trị quốc gia và giá trị tham khảo trong quản trị quốc gia ở Việt Nam.

2

Phiên thứ hai gồm 03 tham luận và 02 phần bình luận của các đại biểu tham dự.

Donald Moynihan

Ông Donald Moynihan tham luận tại Hội thảo.

Trình bày tham luận tại Hội thảo, ông Donald Moynihan đến từ Đại học Georgetown, Hoa Kỳ đã chia sẻ “Kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong đánh giá hiệu quả quản trị quốc gia“. Ông Donald Moynihan trình bày các nội dung về: Đạo luật về hiệu quả thực thi và kết quả của Chính phủ (1993); Hệ thống đạo luật của Hoa Kỳ; Các công cụ xếp loại, đánh giá chương trình; Đạo luật hiện đại hóa GPRA (2010); Cách nhận biết cải cách hiệu quả; Những bài học và thói quen dẫn đến thành công… Từ năm 1993, Hoa Kỳ đã có những đạo luật đánh giá hiệu quả của Chính phủ và dần được hoàn thiện qua các đời Tổng thống, gần nhất là Luật Hiện đại hóa GPRA (2010), theo đó, kinh nghiệm về quản trị của Hoa Kỳ là: (1) Thói quen dẫn tới thành công: coi cải cách như một thói quen thúc đẩy sự thay đổi của tổ chức, tạo diễn đàn học tập, thảo luận về hiệu quả thực thi với người giám sát, đồng nghiệp. (2) Cam kết của lãnh đạo: tạo các vị trí lãnh đạo có sự giám sát hiệu quả thực thi chính sách, chọn lãnh đạo dựa trên khả năng quản lý. (3) Mục tiêu thực tế: khuyến khích học tập và đổi mới trong các cơ quan, thảo luận về hiệu quả thực thi chính sách trong quá trình quyết định ngân sách…

Kenneth Sim

Ông Kenneth Sim trình bày tham luận.

Chia sẻ “Kinh nghiệm của Xinh-ga-po trong đánh giá năng lực và hiệu quả quản trị quốc gia“, ông Kenneth Sim – Viện trưởng, Học viện Quản trị Chandler nhấn mạnh các nội dung về: Quản lý hiệu quả hoạt động; Quản lý hiệu quả hoạt động và trách nhiệm giải trình công; Quản lý hiệu quả hoạt động của Chính phủ toàn thể; Quản lý hiệu quả hoạt động cá nhân.

M. Lamari

GS.TS. Moktar Lamari, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đánh giá, Trường Hành chính công Quebec, Canada phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, GS. Moktar Lamari, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đánh giá, Trường Hành chính công Quebec nhấn mạnh, để đánh giá về quản trị nhà nước hiệu quả cần phải dựa trên các chỉ số có thể đo lường mà không phải công chức nào cũng có thể làm. Do đó, Chính phủ Ca-na-da đã đề ra bộ chỉ số như chỉ số kinh tế để có thể tính được hiệu quả, hiệu năng, tính bền vững và các mục tiêu khác có thể đạt được. Bên cạnh đó, cần kết nối giữa những nhà lãnh đạo, quản lý với giới nghiên cứu để đánh giá hoạt động quản trị nhà nước hiệu quả tối ưu.

Tại Phiên thứ 2, ông Wu Wei Neng tham luận tại Hội thảo với chủ đề “Đánh giá năng lực và hiệu quả quản trị quốc gia thông qua Chỉ số Chính phủ tốt Chandler (CIGG)“. Ở phần này, ông Wu Wei Neng chia sẻ khái niệm Chính phủ tốt là gì?, đồng thời đưa ra bộ Khung chỉ số với 07 nội dung cơ bản, gồm: Lãnh đạo và tầm nhìn; Luật và chính sách mạnh; Thể chế mạnh; Gói tài chính; Thị trường hấp dẫn; Ảnh hưởng trên thế giới và danh tiếng; Giúp người dân phát triển.

Ng Van Thang

GS.TS. Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội thảo.

GS.TS. Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Viện Phát triển bền vững, Đại học Kinh tế quốc dân đánh giá cao ý nghĩa chỉ số Chính phủ tốt của Chandler. Theo đó, trong 15 năm qua Việt Nam có nhiều chỉ số nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của Chính phủ và đã chỉ ra được một trong những nguyên nhân dẫn đến sự kém hiệu quả của chính quyền là tư duy nhiệm kỳ của một số lãnh đạo, quản lý của Việt Nam, theo đó, cần phải có nghiên cứu, đánh giá và từ đó có biện pháp nhằm khắc phục tư duy này của đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

Vu Minh Khuong

GS.TS. Vũ Minh Khương bình luận tại Hội thảo.

Bình luận các nội dung liên quan đến Hội thảo, GS.TS. Vũ Minh Khương, Đại học quốc gia Xinh-ga-po đã “Phân tích, so sánh kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam trong đánh giá hiệu quả hoạt động của Chính phủ và các giá trị tham khảo trong quản trị quốc gia ở Việt Nam“. GS.TS. Vũ Minh Khương khẳng định, Việt Nam đã có sự phát triển lớn, tuy nhiên để phát triển được theo sự kỳ vọng thì cần thực hiện được một số giải pháp: xây dựng thước đo về quản trị, trách nhiệm giải trình hoạt động quản trị, định hình chiến lược để có phương pháp phát triển phù hợp…

Phiên thứ 3: Hợp tác giữa NAPA và CIG trong nâng cao năng lực công chức lãnh đạo quản lý đáp ứng yếu cầu quản trị quốc gia hiện đại hiệu quả.

3

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đồng chủ trì cùng ông Wu Wei Neng, Giám đốc điều hành CIG.

Luong Thanh Cuong

PGS.TS. Lương Thanh Cường chủ trì Phiên thứ 3.

Tại Phiên thứ 3 của Hội thảo, ông Kenneth Sim, Viện trưởng, Học viện Quản trị Chandler chia sẻ vấn đề “Nâng cao năng lực công chức lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả“.

K. Sim

Ông Kenneth Sim trình bày tham luận tại phiên thứ 3.

IMG_0268

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội thảo.

Trong Phiên thứ 3, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân và TS. Nguyễn Tiến Hiệp đã có những chia sẻ và các câu hỏi đặt ra mong muốn các nhà khoa học tham dự Hội thảo làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến quản trị quốc gia và áp dụng những kinh nghiệm quốc tế trong quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả tại Việt Nam.

IMG_0276

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng khoa, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội thảo.

IMG_0286

TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội thảo.

Tại Phiên thứ 3, lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia và Viện Quản trị Chandler đã đề xuất kế hoạch hợp tác giữa CIG và NAPA trong xây dựng khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực công chức lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; đồng thời trao đổi những thông tin liên quan đến chương trình hợp tác giữa hai bên.

IMG_0213

Bà Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Hành chính Quốc gia chia sẻ kế hoạch hợp tác giữa CIG và NAPA trong xây dựng các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực công chức lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả.

IMG_0294

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu tổng kết, bế mạc Hội thảo.

Phát biểu bế mạc hội thảo ông Wu Wei Neng và PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện cảm ơn các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý đã cung cấp tri thức, kiến thức quan trọng như, các chỉ số đánh giá hiệu quả của Chính phủ, chính quyền; kinh nghiệm của các quốc gia, trong đó có Việt Nam về quản trị quốc gia tốt… Trong thời gian tới, Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam và Viện Quản trị Chandler cần xây dựng lộ trình để hợp tác trong đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Việt Nam đáp ứng yêu cầu về quản trị nhà nước hiện đại, hiệu quả.

IMG_0258

Các đại biểu dự Hội thảo trực tiếp tại Hà Nội chụp ảnh lưu niệm.

Như Ngọc

Comments are closed.