Hội thảo khoa học: “Truyền thống chính trị Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa”

Sáng ngày 17/11/2017, Khoa Lý luận cơ sở đã tiến hành tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Truyền thống chính trị Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa”.

Tới dự Hội thảo, có GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển – nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; GS.TS. Trần Phúc Thăng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Nguyễn Xuân Phong – Trưởng Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình – Giảng viên Khoa Triết học, Đại học KHXH&NV; một số diễn giả là chuyên gia trong lĩnh vực chính trị học đang công tác tại các trường đại học, học viện; đại diện lãnh đạo một số khoa, đơn vị thuộc Học viện. Về phía Khoa Lý luận cơ sở, có PGS.TS. Trương Quốc Chính – Trưởng Khoa, chủ trì hội thảo; PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Trưởng khoa; cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận cơ sở và học viên, sinh viên tham dự.

Tại hội thảo, các diễn giả đã nêu lên thực trạng chính trị của các nước trên thế giới trong xu thế toàn cầu hóa và Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó. Các chủ đề được các diễn giả nêu ra trong hội thảo như: “Tính tất yếu của đổi mới chính trị ở Việt Nam xét từ góc độ kinh tế”; “Tư tưởng chính trị nhân văn truyền thống của Việt Nam”; “Những đặc thù của văn hóa chính trị Việt Nam truyền thống”…, đã khái quát được văn hóa chính trị Việt Nam là toàn bộ những thái độ, lòng tin, chủ nghĩa yêu nước, tình cảm con người Việt Nam với khát khao hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ. Văn hóa chính trị Việt Nam là kết quả của hàng nghìn năm lao động, đấu tranh dựng nước và giữ nước, là kết quả của sự giao lưu và tiếp thu những giá trị của nhiều nền văn minh thế giới trong quá trình hội nhập. Thế giới ngày nay đang ngày càng “phẳng hơn”, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu. Để hội nhập có hiệu quả và phát triển, mỗi quốc gia đều phải có chiến lược của mình, trong đó việc kết hợp hài hòa các yếu tố truyền thống và hiện đại để vừa tận dụng được cơ hội, vừa không đánh mất bản sắc văn hóa và độc lập, tự chủ là yêu cầu cấp thiết. Đặc biệt trong lĩnh vực chính trị – một lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, biểu hiện đa dạng.

Kết thúc Hội thảo, PGS.TS. Trương Quốc Chính đã gửi lời cảm ơn tới các nhà khoa học, các diễn giả đã có những tham luận có ý nghĩa sâu sắc, thực tiễn cho nền chính trị của nước ta trong quá trình phát triển khách quan, tất yếu của quá trình toàn cầu hóa.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

PGS.TS. Trương Quốc Chính phát biểu đề dẫn Hội thảo

PGS.TS. Trương Quốc Chính phát biểu đề dẫn Hội thảo

GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển - nguyên Phó Giám đốc Học viện HVQG

GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển – nguyên Phó Giám đốc Học viện HVQG phát biểu ý kiến

GS.TS. Trần Phúc Thăng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

GS.TS. Trần Phúc Thăng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến

PGS.TS. Nguyễn Xuân Phong - Trưởng Khoa Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

PGS.TS. Nguyễn Xuân Phong – Trưởng Khoa Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thu Hương

Comments are closed.