Hội thảo khoa học: “Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, thực tài trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay”

(napa.vn) - Sáng ngày 22/6/2023, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, thực tài trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay”. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành chủ trì Hội thảo.

 699bc712588489dad095

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía đại biểu khách mời có: Thiếu tướng Hoàng Hoa Châu – Nguyên Cục phó Cục Nhà trường Bộ Quốc phòng; ông Đinh Duy Hoà – Nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Ngọc Lâm – Nguyên Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Giang – Hội đồng lý luận Trung ương; ông Ngô Minh Tuấn – Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng; bà Nguyễn Thị Thùy – Tạp chí Quản lý Nhà nước; ông Mai Vũ Dũng – Đại học Kỹ thuật Hậu cần Bộ Công an.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Giám đốc Học viện; TS. Đặng Xuân Hoan – Nguyên Giám đốc Học viện; PGS. TS. Nguyễn Hữu Khiển – Nguyên Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Toàn Thắng – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước; TS. Hoàng Quang Đạt – Nguyên Trưởng khoa, Khoa Lý luận cơ sở cùng các nhà khoa học, các giảng viên, học viên, sinh viên của Khoa Khoa học liên ngành.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến đến các phân viên Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, khu vực Tây Nguyên, khu vực Miền Trung.

db9853b1632eb270eb3f2

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành phát biểu khai mạc

Phát biểu Khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành khẳng định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài là một trong những nhiệm vụ cơ bản mà Đảng ta đã đặt ra trong giai đoạn mới gắn với những yêu cầu của thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa”. Đồng thời, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà đề cao “các giải pháp, từ việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách đến thực thi có hiệu quả thể chế, chính sách, góp phần đạt được mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới và hội nhập”.

LIO02764

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến thay mặt lãnh đạo Học viện cảm ơn sự có mặt của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học quan tâm viết bài và tham gia Hội thảo. Các bài viết gửi tới Hội thảo đã đóng góp quan trọng vào việc nhận diện rõ ràng, đầy đủ những vấn đề pháp lý đang đặt ra về vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, thực tài trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến đề nghị ban tổ chức Hội thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học tham luận và viết bài, chúc Hội thảo thành công rực rỡ.

Với mục đích tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà lãnh đạo quản lý trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, thực tài trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay. Hội thảo tập trung vào các nội dung trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đến việc tập trung khai thác nhiều góc nhìn đa chiều về:

Một là, quan điểm của Đảng, quy định của Nhà nước về xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, thực tài trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay;

Hai là, những vấn đề lý luận về xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, thực tài;

Ba là, thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, thực tài trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay;

Bốn là, các giải pháp góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, thực tài trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay;

Năm là, kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, thực tài ở một số quốc gia và giá trị tham chiếu cho Việt Nam trong bối cảnh mới.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, các nhà quản lý và hoạt động thực tiễn đã thảo luận, bàn luận, nghiên cứu sâu hơn về những khía cạnh, những vấn đề đặt ra trên bình diện lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ của nước ta trong bối cảnh đất nước trải qua gần 40 năm đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các giảng viên, nghiên cứu viên các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu; đã có 50 bài viết được gửi đến Ban Tổ chức Hội thảo và được Ban Biên tập lựa chọn để in trong Kỷ yếu Hội thảo; có 7 tham luận được trình bày trực tiếp tại chương trình.

LIO02782

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương – Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận tại Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương – Học viện Hành chính Quốc gia đã trình bày ham luận “Về chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong các cơ quan nhà nước”. Nội dung tham luận đã nêu bật một số vấn đề, trong đó PGS.TS. Nguyễn Minh Phương nhấn mạnh, “Đổi mới cơ chế, chính sách ưu đãi để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài trong quản lý, quản trị nhà nước, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững”.

Tại Hội thảo, TS. Hoàng Thanh Sơn – Học viện Hành chính Quốc gia khẳng định trong bản tham luận “Một số yêu cầu về năng lực và giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, thực theo yêu cầu đổi mới đất nước hiện nay”: “Đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, thực tài là nhân quyết định nhất cho thành công trong công cuộc đổi mới đất nước, tuy nhiên chúng ta cần phải xác định rõ nội hàm với những tiêu chí cụ thể của người cán bộ chuyên nghiệp và thực tài nhằm đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới và đề ra các giải pháp phù hợp nhằm phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ để thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước”.

Tham luận “Công chức chuyên nghiệp và thực tài: Một số vấn đề cơ bản” của PGS.TS. Nguyễn Nghị Thanh – Học viện Hành chính Quốc gia đã chỉ ra, “Xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp và thực tài đòi hỏi sự đầu tư lâu dài và quyết tâm từ phía chính phủ và các nhà nước có liên quan. Qua các biện pháp tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ công chức sẽ được phát triển và nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu và thách thức của thời đại.”

TS. Lê Đình Thảo – Học viện Hành chính Quốc gia với tham luận “Điều kiện xây dựng đội ngũ cán bộ thực tài ở Việt Nam hiện nay” nhấn mạnh quyền quyết định của nhân dân trong lựa chọn cán bộ, kiểm tra, giám sát quá trình lựa chọn cán bộ, đảm bảo các yêu cầu về công khai, minh bạch trong các hoạt động lãnh đạo quản lý là điều kiện cần giúp Đảng, Nhà nước có được những cán bộ thực tài. Chính sách tiền lương; tăng cường quyền cho người đứng đầu các cấp, các ngành; tôn vinh những cán bộ có phẩm chất, năng lực và có nhiều cống hiến, phê bình, kỷ lật và thay thế kịp thời những cán bộ yếu kém, mắc sai lầm khuyết điểm là điều kiện đủ giúp Đảng, Nhà nước có được những cán bộ thực tài, có khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 736b697559ea88b4d1fb3

Các đại biểu đến dự, trình bày tham luận và phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo còn được lắng nghe tham luận “Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ chuyên nghiệp, có tài” của PGS.TS. Đỗ Ngọc Ninh – Nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; tham luận “Đặc điểm và tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, công chức ở UBND cấp huyện chuyên nghiệp, thực tài” của TS. Trần Thị Thúy Ngọc – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; tham luận “Quan điểm của đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ trong bối cảnh đổi mới ở việt nam hiện nay” của TS. Lê Thị Hằng. Các ý kiến thảo luận trong Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp thực tài trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay.

Thông qua Hội thảo, việc nghiên cứu vấn đề thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, thực tài trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay là hết sức cần thiết. Đó chính là lý do thúc đẩy Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức cuộc Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý đưa ra những luận chứng, luận cứ khoa học; đồng thời tạo cơ hội cho đội ngũ giảng viên, sinh viên, học viên của Học viện Hành chính Quốc gia và những người quan tâm đến lĩnh vực này được tham gia trao đổi, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của đời sống xã hội trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.

DSC01616

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu bế mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà gửi lời cảm ơn đến các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn đã tâm huyết viết bài và dành thời gian quý báu đến tham dự, phát biểu và đóng góp cho sự thành công của Hội thảo. Những tham luận đầy tâm huyết của quý vị tại Hội thảo sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên Khoa Khoa học liên ngành nói riêng và của toàn Học viện nói chung.

 Phạm Hải Long

Comments are closed.