Hội thảo quốc tế Xây dựng kịch bản chính sách: kinh nghiệm của Tập đoàn Shell và những gợi ý cho hoạch định chính sách công

Trong khuôn khổ Dự án JICA-NAPA hỗ trợ Học viện Hành chính Quốc gia xây dựng chương trình thạc sĩ chính sách công, ngày 15/12/2015, Học viện Hành chính Quốc gia đã phối hợp với Học viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản  tổ chức Hội thảo quốc tế : “ Xây dựng kịch bản chính sách: kinh nghiệm của Tập đoàn Shell và những gợi ý cho hoạch định chính sách công”. PGS. TS. Lưu Kiếm Thanh, Phó Giám đốc Học viện đã tham dự và chủ trì Hội thảo. Báo cáo viên chính của Hội thảo là GS. Mashahiro Kakuwa, Giáo sư Học viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản. Tham dự Tọa đàm, có 30 cán bộ, giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia là các giảng viên tham gia thiết kế và giảng dạy tại chương trình Thạc sĩ chính sách công và các cán bộ giảng viên của Học viện có quan tâm.

Tại Hội thảo, GS. Mashahiro Kakuwa đã trình bày tổng quan về xây dựng kịch bản, quá trình hình thành, vai trò của xây dựng kịch bản trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo; mối quan hệ giữa xây dựng kịch bản và hoạch định chính sách. Tiếp đó, GS. Kakuwa đã trình bày tình huống xây dựng kịch bản của tâp đoàn công ty Shell khi chuẩn bị gia nhập thị trường Nga, trên cơ sở đó đưa ra các khuyến nghị trong việc giảng dạy xây dựng kịch bản trong chương trình thạc sĩ chính sách công tại Học viện Hành chính Quốc gia. Giáo sư Kakuwa cũng dành nhiều thời gian để giải đáp các câu hỏi do đại biểu đặt ra tại Hội thảo.

IMG_0409Toàn cảnh buổi Hội thảo

Thông qua Hội thảo, các cán bộ, giảng viên Học viện tham gia hội thảo đã nắm được những nội dung và yêu cầu cơ bản trong xây dựng kịch bản chính sách, sử dụng xây dựng kịch bản chính sách để phát triển tư duy chiến lược cho học viên chương trình thạc sĩ chính sách công, xác định định hướng thiết kế và giảng dạy chuyên đề xây dựng kịch bản trong chương trình thạc sĩ chính sách công tại Học viện.

Phạm Thị Quỳnh Hoa

Comments are closed.