Hội thảo “Tinh giản biên chế – thách thức và giải pháp”

Ngày 01/12/2016, Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự đã tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Tinh giản biên chế – thách thức và giải pháp”. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Tổ chức và quản lý nhân sự chủ trì hội thảo.

Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có các đại biểu: GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển – nguyên Phó giám đốc Học viện hành chính Quốc gia; TS. Thang Văn Phúc – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; PGS.TS. Văn Tất Thu – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; bà Đào Thị Hồng Minh – Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ; TS. Vũ Văn Thái – nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ; TS. Dương Quang Tung – nguyên Phó viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước; TS. Trần Thanh Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; Bà Trần Thị Thu Hằng – Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; TS. Lê Mai Trang – Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; PGS.TS. Nguyễn Tiệp – nguyên Hiệu trưởng Đại học Lao động – Xã hội; TS. Phạm Ngọc Thành – Trưởng khoa Quản trị nguồn nhân lực, Đại học Lao động – Xã hội; PGS.TS. Vũ Thị Loan – giảng viên cao cấp, Đại học Hải Phòng.

Về phía Học viện, có lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị, cơ sở của Học viện Hành chính Quốc gia; giảng viên Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự; các nghiên cứu sinh đang sinh hoạt chuyên môn tại Khoa; sinh viên chuyên ngành Quản lý tổ chức và nhân sự cùng tham dự hội thảo.

Sau phần đề dẫn của PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, các đại biểu đã tham luận, tập trung vào các vấn đề: Thực trạng tinh giản biên chế trong các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay; những khó khăn và thách thức trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế; giải pháp để khắc phục những khó khăn, thách thức.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Tổ chức và quản lý nhân sự phát biểu đề dẫn

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Tổ chức và quản lý nhân sự phát biểu đề dẫn

Hầu hết các ý kiến đều thống nhất là: tinh giản biên chế là một việc không mới nhưng có rất nhiều cản trở trong quá trình thực hiện, cản trở lớn nhất đó là chưa có cơ sở khoa học để xác định chính xác đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế; sự nể nang, né tránh trong quá trình thực hiện; vấn đề lợi ích; trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức. Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra nhiều giải pháp ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô, tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau: cải cách tổ chức bộ máy; hoàn thiện Đề án vị trí việc làm; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tiền lương và các chế độ phúc lợi; khoán chi phí theo kết quả; tăng cường sự tự chủ về tài chính và biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công.

IMG_0221

TS. Thang Văn Phúc – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

IMG_0224

PGS.TS. Văn Tất Thu – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi Hội thảo

IMG_0229

GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển – nguyên Phó giám đốc Học viện hành chính Quốc gia phát biểu tại hội thảo

IMG_0237

TS. Lê Mai Trang – Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân phát biểu tại buổi hội thảo

Các ý kiến từ Hội thảo có giá trị làm cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất ý kiến với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc ban hành chính sách và giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu tinh giản biên chế đã được xác định tại Nghị quyết số NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Tin bài, ảnh: Thanh Thủy, Nhật Nam

Comments are closed.