Hội thảo “Xây dựng năng lực làm việc trong môi trường quốc tế cho viên chức Học viện Hành chính Quốc gia”

Ngày 14/5/2019, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Xây dựng năng lực làm việc trong môi trường quốc tế cho viên chức Học viện Hành chính Quốc gia”. TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện đã tham dự và chủ trì buổi Hội thảo.

Tham gia và trình bày tại Hội thảo, về phía khách quốc tế có ông Jean Martin Jaspers, Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Bộ Nội vụ Pháp, GS. TS. Moktar Lamari, Giám đốc Trung tâm Phát triển Năng lực và Đánh giá, Trường Hành chính Quốc gia Kê-bếch Ca-na-đa, TS. Jay Wysocki, Cố vấn Khoa học, Sáng Kiến Việt Nam, ĐHTH Indiana, Hoa Kỳ và bà Natalia Shafinskaya, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam. Báo cáo viên trong nước gồm có: PGS. TS. Dương Văn Quảng, Nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, Nguyên Trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam bên cạnh UNESCO, TS Tôn Sinh Thành, giảng viên cao cấp Học viện Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ và Xri-Lanca, Nê-pal và Bu-tan. Tham gia Hội thảo, về phía Bộ Nội vụ có ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng  và bà Phạm Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. Về phía Học viện có trưởng phó các khoa, ban và trên 50 viên chức giảng viên của Học viện.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc hội thảo

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGĐ Nguyễn Đăng Quế nhấn mạnh ý nghĩa của Hội thảo “Xây dựng năng lực làm việc trong môi trường quốc tế cho viên chức Học viện Hành chính Quốc gia » trong  bối cảnh Học viện đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu xây dựng Học viện  thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý ngang tầm khu vực, đề cao tầm quan trọng của Hội thảo trong đảm nhiệm vai trò của Học viện-  trung tâm quốc gia, đầu ngành về đào tạo, bồi dưỡng công chức quản lý, lãnh đạo- trong việc triển khai Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 19-5-2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, với các mục tiêu, yêu cầu cụ thể về năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp.

Tại Hội thảo, các báo cáo viên, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận về các nội dung sau :

        - Bối cảnh hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển năng lực làm việc trong môi trường quốc tế đối với cán bộ, công chức, viên chức nói chung và viên chức Học viện Hành chính Quốc gia nói riêng;

        – So sánh môi trường công vụ Việt Nam và quốc tế, qua đó rút ra các giá trị tham khảo trong xây dựng năng lực làm việc trong môi trường đa văn hóa cho CBCCVC Việt Nam.

        – Xác định những năng lực làm việc trong môi trường quốc tế mang tính cốt lõi cần có đối với cán bộ, công chức, viên chức; năng lực làm việc trong môi trường quốc tế mang tính cốt lõi đối với cán bộ, công chức của viên chức Học viện Hành chính Quốc gia.

        –  Xác định phương thức phù hợp đối với Việt Nam để nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức nói chung và viên chức Học viện Hành chính Quốc gia.

Các báo cáo viên quốc tế và trong nước tham gia Hội thảo

Các báo cáo viên quốc tế và trong nước tham gia Hội thảo

        Tại Hội thảo, các báo cáo viên có bề dày kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế cũng dành thời gian chia sẻ những câu chuyện thú vị, các cú sốc văn hóa,  kinh nghiệm xử lý tình huống cũng như  những yêu cầu đặt ra đối với công chức trong quá trình làm việc trong môi trường quốc tế.

Ông Jean Martin Jaspers, Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Bộ Nội vụ Pháp  trình bày tham luận

Ông Jean Martin Jaspers, Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Bộ Nội vụ Pháp trình bày tham luận

PGS. TS. Dương Văn Quảng, Nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, Nguyên Trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam bên cạnh UNESCO trình bày tham luận

PGS. TS. Dương Văn Quảng, Nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, Nguyên Trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam bên cạnh UNESCO trình bày tham luận

TS. Jay Wysocki, Cố vấn Khoa học, Sáng Kiến Việt Nam, ĐHTH Indiana, Hoa Kỳ trình bày tham luận

TS. Jay Wysocki, Cố vấn Khoa học, Sáng Kiến Việt Nam, ĐHTH Indiana, Hoa Kỳ trình bày tham luận

GS. TS. Moktar Lamari, Giám đốc Trung tâm Phát triển Năng lực và Đánh giá, Trường Hành chính Quốc gia Kê-bếch Ca-na-đa trình bày tham luận

GS. TS. Moktar Lamari, Giám đốc Trung tâm Phát triển Năng lực và Đánh giá, Trường Hành chính Quốc gia Kê-bếch Ca-na-đa trình bày tham luận

Bà Natalia Shafinskaya, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam trình bày tham luận

Bà Natalia Shafinskaya, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam trình bày tham luận

TS.Tôn Sinh Thành, giảng viên cao cấp Học viện Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ và Xri-Lanca, Nê-pal và Bu-tan phát biểu

TS.Tôn Sinh Thành, giảng viên cao cấp Học viện Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ và Xri-Lanca, Nê-pal và Bu-tan phát biểu

         Phát biểu kết luận Hội thảo, PGĐ Nguyễn Đăng Quế đánh giá cao sự tham gia tích cực và hiệu quả của các báo cáo viên cũng như đại biểu tham gia hội thảo, đánh giá cao kết quả Hội thảo, đồng thời cho biết những kết quả thu được trong Hội thảo sẽ được Học viện tập hợp để xây dựng đề án phát triển năng lực làm việc trong môi trường quốc tế  cho viên chức Học viện nói riêng và cho công chức quản lý, lãnh đạo nói chung.

PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu, Trưởng Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận Cơ sở trình bày tham luận

PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu, Trưởng Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận Cơ sở trình bày tham luận

Quỳnh Hoa

Comments are closed.