Họp giao ban Học viện tháng 10/2019

Sáng ngày 31/10/2019, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia, Giám đốc Học viện đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 10/2019. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc: PGS.TS. Lương Thanh Cường, NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân, TS. Nguyễn Đăng Quế; lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị, các đoàn thể, công đoàn, đoàn thanh niên trong hệ thống Học viện; lãnh đạo các Phân viện, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Phân viện.
Mở đầu Hội nghị, ThS. Nguyễn Huy Hoàng – Phó Chánh Văn phòng Học viện đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 10 và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 năm 2019 trên các mặt công tác. Các nhiệm vụ trong tháng 10 năm 2019 của Học viện cơ bản đảm bảo các yêu cầu về tiến độ thực hiện. Các nhiệm vụ về đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng cán bộ, công chức, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, văn phòng, kế hoạch tài chính, khảo thí, kiểm tra, pháp chế được thực hiện theo kế hoạch. Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ còn triển khai chưa đáp ứng yêu cầu: công tác biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ; tổ chức bồi dưỡng trực tuyến, từ xa đảm bảo khả năng vận hành trên thực tế đặc biệt là nhiệm vụ giải ngân, thanh quyết toán các nguồn kinh phí.
Tại buổi họp giao ban, lãnh đạo các khoa, ban đã thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện phát biểu tạ buổi giao ban

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu tạ buổi giao ban

Phó Giám đốc Học viện Lương Thanh Cường phát biểu ý kiến tại buổi giao ban

Phó Giám đốc Học viện Lương Thanh Cường phát biểu ý kiến tại buổi giao ban

Phó Giám đốc Nguyễn Đăng Quế phát biểu tại buổi họp giao ban

Phó Giám đốc Nguyễn Đăng Quế phát biểu tại buổi họp giao ban

Phát biểu kết luận, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới của Học viện, cụ thể về từng nội dung:

Về công tác tổ chức cán bộ: Cần theo sát Đề án vị trí việc làm; thông báo về điều kiện viên chức được xem xét tuyển dụng viên chức năm 2019 của Học viện theo đúng quy định. Chủ trì, đề xuất thành lập Tổ thẩm định hồ sơ, điều kiện đầu vào và đầu ra các lớp bồi dưỡng trong toàn hệ thống Học viện. Về công tác bồi dưỡng viên chức, Ban Tổ chức cán bộ là đơn vị thông báo tuyển sinh, tổng hợp danh sách và chuyển giao hồ sơ cho Ban Quản lý bồi dưỡng tiếp tục triển khai. Đối với các lớp đã tổ chức, Ban Tổ chức cán bộ chuyển giao hồ sơ cho Ban Quản lý bồi dưỡng rà soát. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị đề xuất phương thức chấm công bằng máy quét vân tay đối với các đối tượng đặc thù như: Ban Quản lý đào tạo Sau đại học, Ban Quản lý bồi dưỡng, Văn phòng (nếu có). Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan trình ban hành quy định chung về việc chấm công, thanh toán… đối với viên chức, người lao động làm vượt giờ bảo đảm đúng quy định, công bằng. Chuẩn bị phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đánh giá việc chấp hành kỷ luật trong dạy và học ở các lớp bồi dưỡng. Xây dựng dự thảo Quy trình tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thiện dự thảo Quy định tiêu chuẩn giảng viên, …, báo cáo viên tại các lớp bồi dưỡng và quy trình thẩm định năng lực giảng dạy chuyên đề các lớp bồi dưỡng của giảng viên để sắp xếp cho phù hợp. Tổ chức đánh giá, rà soát, thẩm định các điều kiện tổ chức quản lý các lớp bồi dưỡng đối với viên chức Học viện trên cơ sở danh sách đề xuất của Ban Tổ chức cán bộ. Đề xuất về bộ phận thường trực làm nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tuyển dụng công chức, thi thăng hạng viên chức, nâng ngạch công chức.

Về công tác đào tạo sau đại học: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất về phương án đào tạo thạc sĩ ứng dụng. Hoàn thành công tác tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019. Tổ chức đánh giá việc chấp hành kỷ luật trong hoạt động dạy và học ở các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Trình dự thảo về quy trình thẩm định năng lực giảng dạy và Quy định tiêu chuẩn nhà khoa học tham gia giảng dạy các lớp sau đại học của Học viện.

Về công tác hợp tác quốc tế: Tổ chức tốt Đoàn công tác của Học viện tại Úc, Cộng hòa Liên bang Đức, I-ta-li-a và Xinh-ga-po. Nghiên cứu, đề xuất triển khai về bồi dưỡng cho cán bộ, công chức nước Cộng hòa Cuba và nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài cho các bộ, ngành, địa phương có nhu cầu.

Về công tác kế hoạch tài chính: Đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch ngân sách giao năm 2019; cân đối điều hành các nguồn kinh phí của Học viện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý bồi dưỡng, Văn phòng Học viện, các Phân viện xây dựng định mức kinh phí đối với các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, thi đua, khen thưởng, bồi dưỡng theo vị trí việc làm.

Về công tác nghiên cứu khoa học: Đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu. Gấp rút trình các Quyết định thành lập các hội đồng thẩm định các cấp đối với chương trình, giáo trình; hướng dẫn về biểu mẫu, hồ sơ thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu và các nhiệm vụ khoa học.

Về công tác văn phòng: Tổng hợp, đề xuất về việc bố trí vị trí làm việc của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tại Hà Nội; sớm hoàn thành các hạng mục công trình tại trụ sở 73 Nguyên Hồng đảm bảo các điều kiện làm việc của các đơn vị dự kiến được chuyển đến. Tham mưu văn bản chỉ đạo của Giám đốc Học viện về công tác lưu trữ hồ sơ, văn bản. Đôn đốc tiến độ giải ngân các nhiệm vụ biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu và các nhiệm vụ sử dụng ngân sách khác.

Về công tác các khoa chuyên môn: Tích cực tham gia nhiệm vụ biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu. Hoàn thiện các hồ sơ thanh quyết toán theo tiến độ. Đề xuất kế hoạch sử dụng, bố trí, nâng cao năng lực giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Về công tác của các Phân viện: Nghiên cứu, thực hiện nghiêm chỉ đạo và kết luạn của Bộ Nội vụ và Giám đốc Học viện. Các Phân viện tích cực, chủ động các hoạt động hợp tác với các địa phương về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học.

Về công tác các Ban thư ký chương trình, đề án: Chủ động trong công tác giải ngân các nguồn kinh phí được giao.

Kết thúc cuộc họp giao ban, Giám đốc đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các ý kiến rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm, xây dựng. Đồng thời, Giám đốc cũng đề cập đến việc cán bộ, công chức, viên chức Học viện cần nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn yếu, hạn chế để khắc phục kịp thời nhằm góp phần phát triển và nâng cao vị thế của Học viện trong thời gian tới.

H_0555

H_0561

H_0574

H_0579

H_0591

 

 

H_0586

H_0601

Đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, ban phát biểu ý kiến tại buổi giao ban

Đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, ban phát biểu ý kiến tại buổi giao ban

Các điểm cầu trực tuyến

Các điểm cầu trực tuyến

Hoàng Hậu

 

Comments are closed.