Họp giao ban Học viện tháng 11/2019

Sáng ngày 04/12/2019, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 11/2019. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì; các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lương Thanh Cường, NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân, TS. Nguyễn Đăng Quế; cùng lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị, các Phân viện tại các điểm cầu trực tuyến; các đoàn thể, công đoàn, đoàn thanh niên trong hệ thống Học viện.

ThS. Nguyễn Huy Hoàng – Phó Chánh Văn phòng Học viện đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 11 và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 năm 2019 trên các mặt công tác

ThS. Nguyễn Huy Hoàng – Phó Chánh Văn phòng Học viện đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 11 và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 năm 2019 trên các mặt công tác

Mở đầu Hội nghị, ThS. Nguyễn Huy Hoàng – Phó Chánh Văn phòng Học viện đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 11 và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 năm 2019 trên các mặt công tác. Các nhiệm vụ trong tháng 10 năm 2019 của Học viện cơ bản đảm bảo các yêu cầu về tiến độ thực hiện. Các nhiệm vụ về đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng cán bộ, công chức, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, văn phòng, kế hoạch tài chính, khảo thí, kiểm tra, pháp chế được thực hiện theo kế hoạch. Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện: biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu cần đặc biệt quan tâm cả về nội dung và giải ngân các nguồn kinh phí; thành lập Tổ thẩm định hồ sơ, điều kiện đầu vào và đầu ra các lớp bồi dưỡng trong toàn hệ thống Học viện; quy định chung về việc phân công, chấm công, thanh toán… đối với viên chức, người lao động làm vượt giờ…; xây dựng mức kinh phí đối với các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức là công tác tôn giáo, thi đua, khen thưởng, bồi dưỡng theo vị trí việc làm; rà soát về nhân sự làm công tác quản lý đào tạo đại học, các khoa, bộ môn rà soát giảng viên chỉ giảng dạy đại học báo cáo Ban Giám đốc Học viện để có giải pháp bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp.
Tại buổi họp giao ban, lãnh đạo các khoa, ban đã thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu tạ buổi giao ban

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu tạ buổi giao ban

IMG_1284

Các Phó Giám đốc phát biểu ý kiến tại buổi giao ban

Các Phó Giám đốc phát biểu ý kiến tại buổi giao ban

Phát biểu kết luận, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới của Học viện, cụ thể về từng nội dung:

Ban Quản lý bồi dưỡng, các Phân viện và các đơn vị xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năm 2020.hoàn thiện dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm… và quy trình thẩm định năng lực giảng dạy chuyên đề các lớp bồi dưỡng của giảng viên Học viện; Ban quản lý đào tạo Sau đại học chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 năm 2019; Ban Quản lý đào tạo Sau đại học dự thảo về quy trình thẩm định năng lực giảng dạy các lớp học sau đại học của Học viện.

Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính tích cực trình và tổ chức công tác thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu; đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học các cấp; Tập hợp các nhiệm vụ khoa học cấp cơ sơ năm 2020 trình Hội đồng thẩm định lựa chọn, đảm bảo giao sớm các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học;

Ban Tổ chức cán bộ tích cực chuẩn bị các nội dung bảo vệ Đề án trước Hội đồng thẩm định Bộ Nội vụ; hoàn thiện Đề án sau khi có ý kiến thẩm định chính thức của Bộ Nội vụ; Hoàn thành công tác đánh giá, phân loại, công tác thi đua, khen thưởng theo tiến độ quy định;

Văn phòng; Tham mưu về việc tổng kết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Học viện năm 2020; tham mưu về chương trình công tác năm 2020 ban hành trong tháng 12 năm 2019; Đôn đốc tiến độ giải ngân kinh phí; làm tốt công tác kiểm soát hồ sơ, chứng từ không đầy đủ, không đúng quy định; tổ chức tiếp nhận hồ sơ lưu trữ của các đơn vị nộp về lưu trữ Học viện;

Ban Kế hoạch – Tài chính và Phân viện Học viện tại thành phốHồChí Minh báo cáo về Dự án xây dựng Khu đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; đôn đốc tiến độ giải ngân, dự báo, tham mưu về công tác điều hành kinh phí để có hướng sử dụng kinh phí trong toàn hệ thống hiệu quả.

Ban Hợp tác quốc tế: Rà soát các biên bản ghi nhớ, các cam kết hợp tác với các đối tác để có hướng hợp tác hiệu quả, thực chất; Báo cáo kết quả tổ chức các khóa bồi dưỡng kết hợp trong và ngoài nước (các kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc  và đề xuất giải pháp)

Phân viện Học viện tại thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập thực sự trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm;

Hoàn thiện Dự thảo Đề án thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức sau góp ý tại Hội thảo báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ trước ngày 20 tháng 12 năm 2019.

Giám đốc đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các ý kiến rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm, xây dựng. Đồng thời, Giám đốc cũng đề cập đến việc cán bộ, công chức, viên chức Học viện cần nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn yếu, hạn chế để khắc phục kịp thời nhằm góp phần phát triển và nâng cao vị thế của Học viện trong thời gian tới.

IMG_1262 IMG_1269 IMG_1275 IMG_1268

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi giao ban

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi giao ban

Toàn cảnh buổi giao ban

Toàn cảnh buổi giao ban

Hoài Thu

Comments are closed.