Họp giao ban Học viện tháng 3 năm 2020

Sáng ngày 03/3/2020, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia, Giám đốc Học viện đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 3/2020. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc: PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Nguyễn Đăng Quế; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tại Hà Nội, đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tại Học viện; Lãnh đạo các Phân viện, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Phân viện.

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chánh Văn phòng báo cáo kết quả công tác tháng 02 và dự thảo các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2020

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chánh Văn phòng báo cáo kết quả công tác tháng 02 và dự thảo các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2020

Tại cuộc họp, ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 02 và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2020 trên các mặt công tác.

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện kết luận tại buổi họp

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện kết luận tại buổi họp

Sau khi nghe những đánh giá, thảo luận của lãnh đạo các khoa, ban, các Phân viện, Giám đốc Học viện đưa ra phát biểu kết luận: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện có những điều chỉnh nhất định. Học viện đã tích cực triển khai các biện pháp về phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng trên mọi mặt công tác. Về cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo tháng 02 và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2020, cụ thể về từng nội dung:

Về công tác tổ chức cán bộ: Đề xuất triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức sau khi được Bộ Nội vụ phê duyệt. Rà soát về điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm của các đối tượng quy hoạch trong toàn hệ thống Học viện. Trình ban hành quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi phục vụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên theo chương trình bồi dưỡng cấp vụ, cấp sở, cấp huyện.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp với Ban Hợp tác quốc tế nghiên cứu, đề xuất các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực cho viên chức Học viện và cán bộ, công chức, viên chức từ nguồn tài trợ của các đối tác quốc tế.

Về công tác đào tạo sau đại học: Đề xuất về quy trình quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại Học viện. Nghiên cứu đưa đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo sau đại học. Tổ chức Hội thảo về tiêu chuẩn giảng viên đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại Học viện.

Về công tác hợp tác quốc tế: Lưu ý đến tình hình tình dịch bệnh Covid-19 khi tổ chức các đoàn ra, tiếp đón đoàn và kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2020 của Học viện.

Về công tác kế hoạch tài chính: Phối hợp với Phòng Tài vụ – Kế toán, Văn phòng hướng dẫn về thủ tục thanh toán tài chính các nhiệm vụ trong năm 2020. Phối hợp với Ban Quản lý bồi dưỡng nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù về thanh toán kinh phí đối với chuyên gia cao cấp được mời giảng dạy các chương trình bồi dưỡng tại Học viện.

Về công tác văn phòng: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Học viện, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hội nghị, phòng học trực tuyến của Học viện. Phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện cập nhật thông tin và đề xuất nâng cấp Cổng thông tin điện tử Học viện.

Về công tác đảng, đoàn thể: Tiếp tục theo sát, hướng dẫn các chi bộ tổ chức đại hội chi bộ theo kế hoạch số 1104-KH/ĐUBNV ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Đảng ủy Học viện.

Về công tác của các Phân viện:  Chủ động các hoạt động hợp tác với các địa phương về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tích cực chuẩn bị tiếp nhận, đưa vào sử dụng trụ sở mới của Phân viện.

Kết thúc cuộc họp giao ban, Giám đốc đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các ý kiến rất thẳng thắn và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm, xây dựng. Đồng thời, Giám đốc cũng đề cập đến việc cán bộ, công chức, viên chức Học viện cần nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn yếu, hạn chế để khắc phục kịp thời nhằm góp phần phát triển, nâng cao vị thế của Học viện trong thời gian tới và đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Toàn cảnh buổi họp giao ban

Toàn cảnh buổi họp giao ban

Hình ảnh trực tuyến của các Phân viện trong buổi họp giao ban

Hình ảnh trực tuyến của các Phân viện trong buổi họp giao ban

Hoàng Thị Hậu

Comments are closed.