Họp giao ban tháng 7 năm 2016

Sáng ngày 02/8/2016, tại phòng truyền thống Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Học viện đã tổ chức họp giao ban công tác tháng 7-2016. Tham gia buổi giao ban có: NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách điều hành Học viện; TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc thường trực Học viện; PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh – Phó Giám đốc Học viện cùng lãnh đạo các khoa, ban, cơ sở ;các đoàn thể công đoàn, đoàn thanh niên trong hệ thống Học viện.

Mở đầu buổi họp giao ban, ThS. Bùi Huy Tùng – Quyền Chánh Văn phòng Học viện trình bày báo cáo về tình hình công tác đào tạo, bồi dưỡng, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch – tài chính, công đoàn, đoàn thanh niên…của tháng 7 và nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 của Học viện .

Tại buổi họp giao ban, lãnh đạo các khoa, ban, cơ đã thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách điều hành Học viện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới của Học viện, cụ thể về từng nội dung:

Công tác chương trình, giáo trình, nghiên cứu khoa học: đẩy nhanh tiến độ biên soạn, nghiệm thu, thẩm định, hoàn thiện hồ sơ liên quan đến các giáo trình đào tạo thuộc hệ ĐHHC. Viện nghiên cứu khoa học cần phát huy vai trò đầu mối trong công tác xây dựng giáo trình, chủ động theo dõi tiến độ và báo cáo Ban Giám đốc Học viện. Đồng thời, cần hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ;

Công tác đào tạo bồi dưỡng: chú trọng tổ chức kế hoạch tuyển sinh ĐHHC hệ chính quy năm 2016; triển khai kế hoạch học tập cho học viên nghiên cứu sinh và thạc sĩ; chuẩn bị kế hoạch khai giảng năm học 2016 – 2017 cho sinh viên ĐHHC hệ chính quy; triển khai công tác mở lớp ở các cơ quan trung ương và địa phương;

Công tác Tổ chức – Cán bộ: thực hiện các quy trình về điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhằm bảo đảm nguồn nhân lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Học viện; tổ chức họp Hội đồng thi đua, khen thưởng, hoàn thiện hồ sơ để trình Giám đốc Học viện công nhận các danh hiệu thi đua; trình lãnh đạo Học viện ban hành Quy chế làm việc của Học viện; tổ chức đội thi tham gia cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính cấp Bộ, nghiên cứu và đề xuất về việc tổ chức tập huấn về công tác cải cách hành chính.

Công tác Kế hoạch – Tài chính: hoàn thiện kế hoạch và triển khai tổ chức Hội nghị Kế hoạch Tài chính Đầu tư; tiếp tục xây dựng quy trình thanh quyết toán kinh phí viết giáo trình, tài liệu đào tạo; đôn đốc các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Học viện tổ chức triển khai danh mục mua sắm, sửa chữa năm 2016 theo đúng dự toán, kế hoạch và thời gian.

Công tác Hợp tác quốc tế: tổ chức khóa bồi dưỡng về hành chính công cho công chức lãnh đạo cấp vụ của Chính phủ Băng-la-đét tại Học viện trong tháng 8; tổ chức khóa nghiên cứu khảo sát của học viên thạc sĩ Chính sách công Đại học BRAC (Băng-la-đét); gửi bài tham luận của cán bộ, giảng viên Học viện tham dự Hội nghị IASIA 2016 tại Trung Quốc; phối hợp với Học viện Đào tạo cấp cao, Bộ Nội vụ Pháp (CHEMI) tổ chức các hoạt động chuẩn bị về chuyên môn và thiết kế bài giảng trực tuyến cho cán bộ, giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng tại Pháp từ 27/8 – 07/9/2016; tiếp tục triển khai Đề án website tiếng Anh của Học viện; chuẩn bị thủ tục đón lưu học sinh Lào sang học tập tại Học viện; chuẩn bị trình lãnh đạo về việc tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 02 tháng cho 20 cán bộ quản lý CHDCND Lào.

Văn phòng Học viện: tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng kế hoạch 5 năm (2016-2021) về văn thư, lưu trữ của Học viện; xây dựng bộ quy trình xử lý công việc của Văn phòng theo bộ quy trình ISO của Bộ Nội vụ đã ban hành; thực hiện các nội dung công việc liên quan đến cải tạo sửa chữa nhà A theo Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Một số hình ảnh họp giao ban:

IMG_0716ThS. Bùi Huy Tùng – Quyền Chánh Văn phòng Học viện trình bày

báo cáo kết quả công tác tháng 7  và nhiêm vụ công tác tháng 8 năm 2016 của Học viện

IMG_0761NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách điều hành Học viện

phát biểu kết luận tại buổi giao ban

IMG_0743

IMG_0729

IMG_0722

IMG_0721

IMG_0733

IMG_0740

IMG_0755

IMG_0750

IMG_0749Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi giao ban

IMG_0719Toàn cảnh buổi họp giao ban

Hoài Thu

Comments are closed.