Kế hoạch Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương ứng Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Học viện Hành chính Quốc gia (đợt 3 năm 2024

IMG_9015 IMG_9016 IMG_9017 IMG_9018 IMG_9019

Comments are closed.