KẾ HOẠCH Tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ I trình độ đại học liên thông, đại học hình thức vừa làm vừa học, trúng tuyển năm 2022

Xem chi tiết:

Kế hoạch

Lịch thi

Comments are closed.