Kết quả đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1 khung chuẩn Châu Âu đợt I năm 2017 (tại Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội)

scan0255scan0256scan0257scan0258scan0259scan0260scan0261scan0262scan0263scan0264scan0265scan0266scan0267scan0268

Comments are closed.