Khai giảng các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa I và ngạch chuyên viên khóa I, khóa II tại sở nội vụ tỉnh Hà Giang

Năm 2017, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang tổ chức thành công một số lớp bồi dưỡng và được Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang đánh giá cao về chất lượng chuyên môn đội ngũ giảng viên, sự chuyên nghiệp trong tổ chức lớp của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính. Tiếp nối sự hớp tác có hiệu quả năm 2017 giữa Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính và Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Học viện, ngày 23/4/2018, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Khóa I và ngạch chuyên viên Khóa I, II cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Hà Giang. Tham dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; ông Bùi Văn Tuân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang, các đồng chí là Lãnh đạo các phòng, ban Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang và Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính và các giảng viên, chủ nhiệm lớp và toàn thể học viên các khóa bồi dưỡng.

ThS. Đặng Thị Mai Hương, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính công bố các quyết định tổ chức lớp

ThS. Đặng Thị Mai Hương, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học,
Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính công bố các quyết định tổ chức lớp

Mở đầu buổi lễ, ThS. Đặng Thị Mai Hương, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đọc quyết định tổ chức lớp; quyết định cử chủ nhiệm lớp; quyết định cử ban cán sự cho các lớp bồi dưỡng trên.

Phát biểu tuyên bố khai giảng, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện đã nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng là xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước, của tỉnh Hà Giang trong hội nhập quốc tế. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật và bổ sung kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước, nhằm góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang. Chất lượng khóa học sẽ được đảm bảo bằng đội ngũ giảng viên uy tín có chuyên môn sâu, công tác tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo chuyên nghiệp của của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia và sự học tập chuyên cần của các học viên và mong muốn tiếp tục hợp tác có hiệu quả với Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang trong công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trong những năm tiếp theo.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai mạc

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Tuân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện mở lớp của Học viện Hành chính Quốc gia, sự phối hợp mở lớp của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính và khẳng định lựa chọn Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính để mở các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính là lựa chọn đúng đắn cả về chất lượng đội ngũ giảng viên, uy tín cơ sở đào tạo và chất lượng tổ chức, quản lý lớp.

Ông Bùi Văn Tuân, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Giang phát biểu tại buổi lễ

Ông Bùi Văn Tuân, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Giang phát biểu tại buổi lễ

Đề nghị các học viên tham gia các lớp bồi dưỡng với tinh thần học tập nghiêm túc, tuân thủ các quy định của lớp học, dành thời gian trau dồi kiến thức  nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt các công việc được giao, đủ điều kiện và đạt được kết quả tốt trong kỳ thi nâng ngạch

Quang cảnh buổi lễ khai giảng các lớp bồi dưỡng                          ngạchchuyên viên chính, ngạch chuyên viên năm 2018 tại tỉnh Hà Giang

Quang cảnh buổi lễ khai giảng các lớp bồi dưỡng ngạchchuyên viên chính, ngạch chuyên viên năm 2018 tại tỉnh Hà Giang

Phùng Thanh Liêm

Comments are closed.