Khai giảng các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính tổ chức tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Ngày 11/7/2018, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính theo Quyết định số 2267/QĐ-HCQG ngày 09/7/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2018 tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tham dự lễ khai giảng có TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Đặng Thành Lê, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính; PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; chủ nhiệm lớp ThS. Đào Minh Tuấn và ThS. Phùng Thanh Liêm chuyên viên Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính và toàn thể học viên khóa bồi dưỡng.

ThS. Phùng Thanh Liêm đọc các quyết định tổ chức lớp

ThS. Phùng Thanh Liêm đọc các quyết định tổ chức lớp

Mở đầu buổi lễ, ThS. Phùng Thanh Liêm, chuyên viên Phòng Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, chủ nhiệm lớp đọc Quyết định tổ chức lớp; Quyết định cử chủ nhiệm lớp.

Phát biểu tuyên bố khai giảng, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện đã nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật và bổ sung kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước, nhằm góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Cùng với đó, TS. Nguyễn Đăng Quế nhấn mạnh về chất lượng khóa học sẽ được đảm bảo bằng đội ngũ giảng viên uy tín có chuyên môn sâu, công tác tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo chuyên nghiệp của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Viện Hàn lâm cũng như sự tin tưởng của Viện Hàn lâm đối với Học viện trong quá trình phối hợp lựa chọn đơn vị đào tạo cũng như tạo điều kiện, cơ hội học tập cho các học viên nhằm đáp ứng yêu cầu bức thiết trong chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai mạc

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai mạc

Phó Giám đốc Học viện cũng đề nghị các học viên tham gia lớp học có thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị, xây dựng phương pháp học tập hiệụ quả, tích cực trao đổi, thảo luận, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau…; sau khóa học, các học viên sẽ áp dụng hiệu quả những kiến thức, kĩ năng về quản lý hành chính nhà nước vào trong quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân. Học viện Hành chính Quốc gia, đại diện là Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính mong muốn tiếp tục hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để tổ chức các lớp bồi dưỡng trong năm nay và các năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện mở lớp của Học viện Hành chính Quốc gia, sự phối hợp mở lớp của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính và khẳng định, việc tổ chức lớp học có ý nghĩa quan trọng đối với công chức, viên chức Viện Hàn lâm trong việc cung cấp các kiến thức, kĩ năng, quản lý hành chính nhà nước, từ đó trang bị thêm những công cụ trong quá trình làm việc cũng như trong công tác quản lý, lãnh đạo, trao đổi thêm kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, đặc biệt là đối với đơn vị sự nghiệp công lập..

PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Để lớp học đạt được kết quả học tập tốt, PGS.TS. Phạm Minh Phúc đề nghị phía Học viện cử những giảng viên có tâm huyết và am hiểu sâu sắc tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp khoa học; cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết; lựa chọn những chuyên đề phù hợp với thực tiễn của Viện Hàn lâm và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức – Cán bộ trong việc quản lý lớp học nghiêm túc có chất lượng cao. Qua đó PGS.TS. Phạm Minh Phúc cũng đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành nội qui, qui chế của lớp học, nghiên cứu kĩ các bài giảng; xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó và đạt kết quả tốt trong học tập hướng tới đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ.

PGS.TS. Đặng Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu Lớp trưởng đại diện lớp phát biểu

PGS.TS. Đặng Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu Lớp trưởng đại diện lớp phát biểu

Thay mặt học viên của lớp tôi cảm ơn sự quan tâm của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức khóa bồi dưỡng ngạch Chuyện viên chính để có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động quản lý nhà nước.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng

Quang cảnh buổi lễ khai giảng

( Phùng Thanh Liêm)

Comments are closed.