Khai giảng khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa V/2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, sáng ngày 02/6/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Khai giảng khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa V/2018 (lớp A và lớp B). Tham dự Lễ khai giảng, có: NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện, ThS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng; lãnh đạo một số khoa, ban, đơn vị của Học viện cùng hơn 70 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức đến từ các bộ ngành, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham dự khóa học.

Trong thời gian từ ngày 02/6  đến 24/8/2018, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 14 chuyên đề gồm 5 chuyên đề về kỹ năng, 4 chuyên đề báo cáo chuyên sâu thuộc 2 nhóm kiến thức cơ bản: Nhà nước và pháp luật, hành chính nhà nước, quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, lãnh thổ; 2 bài kiểm tra, 1 chuyến đi thực tế, 1 bài viết đề án.

Phát biểu khai giảng khóa học, NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân chúc mừng các học viên tham dự khóa học, đây là khóa học thứ năm thực hiện Quyết định 05/2018/QĐ – TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia. Hoạt động đào tạo bồi dưỡng có vị trí quan trọng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, đồng thời học tập là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức.  Thông qua khóa học, các học viên sẽ nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để làm việc ở cơ quan, cơ sở tốt hơn, đáp ứng ngày càng hiệu quả hơn. Học viện sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên trong thời gian tham dự khóa học.

ThS.Lê Phương Thúy công bố các quyết định của khóa học

ThS.Lê Phương Thúy công bố các quyết định của khóa học

NGƯT. TS Vũ Thanh Xuân- Phó Giám đốc học viện phát biểu tại buổi Lễ khai giảng

NGƯT. TS Vũ Thanh Xuân- Phó Giám đốc học viện phát biểu tại buổi Lễ khai giảng

Đại diện học viên khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp phát biểu

Đại diện học viên khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp phát biểu

Minh Giang

Comments are closed.