Khai giảng khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa VII/2018

Sáng ngày 17/7/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Khai giảng khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa VII/2018. Tham dự Lễ khai giảng, có: NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện, ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng, Phụ trách điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng; lãnh đạo một số khoa, ban, đơn vị của Học viện cùng 80 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức đến từ các bộ ngành, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham dự khóa học.

Trong thời gian từ ngày 17/7  đến 7/9/2018, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 14 chuyên đề gồm: 5 chuyên đề về kỹ năng, 4 chuyên đề báo cáo chuyên sâu thuộc 2 nhóm kiến thức cơ bản: Nhà nước và pháp luật, hành chính nhà nước, quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, lãnh thổ; 2 bài kiểm tra, 1 chuyến đi thực tế; 1 bài viết đề án.

ThS Bùi Huy Tùng - Chánh Văn phòng, Phụ trách điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định của khóa học

ThS Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng, Phụ trách điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định của khóa học

NGƯT. TS Vũ Thanh Xuân- Phó Giám đốc học viện phát biểu tại buổi Lễ khai giảng

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân- Phó Giám đốc học viện phát biểu tại buổi Lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng khóa học, NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân chúc mừng các học viên tham dự khóa học. Hoạt động đào tạo bồi dưỡng có vị trí quan trọng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, đồng thời học tập cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để làm việc ở cơ quan, cơ sở tốt hơn, đáp ứng ngày càng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó góp phần triển khai các nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức góp phần hiện thực hóa phát triển nguồn nhân lực có chất lượng. Học viện sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên trong thời gian tham dự khóa học.

Học viên khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp phát biểu

Học viên khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp phát biểu

ThS Nguyễn Toàn Thắng - Phó Chánh Văn phòng phổ biến nội quy, quy định của Học viện

ThS Nguyễn Toàn Thắng – Phó Chánh Văn phòng phổ biến nội quy, quy định của Học viện

Minh Giang

Comments are closed.