Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 19, khóa 20 năm 2022 tại tỉnh Tuyên Quang

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, sáng ngày 23/10/2022, tại tỉnh Tuyên Quang, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 19, khóa 20 năm 2022.

TS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý Bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia dự và phát biểu khai giảng 02 Lớp bồi dưỡng.

Tham dự Lễ Khai giảng có đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang, các đồng chí chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng, cán bộ quản lý lớp cùng các đồng chí học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Tại buổi lễ, ThS. Nguyễn Thị Tâm – Phó Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia đã công bố Quyết định số 3841/QĐ-HCQG và Quyết định số 3842/QĐ-HCQG ngày 20/10/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 19, khóa 20 năm 2022 tại tỉnh Tuyên Quang. Tổng số 02 lớp học gồm 88 học viên đang công tác tại sở, ban, ngành của tỉnh Tuyên Quang.

1

TS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý Bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai giảng.

Phát biểu khai giảng 02 lớp bồi dưỡng, TS. Tống Đăng Hưng nhấn mạnh vai trò quan trọng trong đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương. Đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. TS. Tống Đăng Hưng cho biết, đây là một trong những lớp học tổ chức theo chương trình bồi dưỡng mới ban hành căn cứ Quyết định số 3343/QĐ-HCQG ngày 30/8/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia với mục tiêu để học viên thu nạp cả về mặt lý luận và thực tiễn; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao để thực hiện nhiệm vụ, giúp học viên có cơ sở lý luận thực tiễn hơn, năng suất chất lượng hiệu quả hơn và có thêm bản lĩnh chính trị để đáp ứng vị trí việc làm được giao. Khóa học nhằm trang bị và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, về kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương có phẩn chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, quản lý và điều hành.

2

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia trong suốt thời gian qua đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Tuyên Quang. Qua lớp học này đồng chí mong muốn các học viên được cử đi học, cần khắc phục mọi khó khăn để tham gia học tập đạt kết quả cao./.

3

4

Các đại biểu và học viên tham dự Lễ Khai giảng.

Như Ngọc

Comments are closed.