Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tôn giáo năm 2020 tại Học viện Hành chính Quốc gia

Sáng ngày 07/9/2020, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tôn giáo tổ chức tại Học viện. Đến dự Lễ khai giảng có ThS. Lê Phương Thủy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng; ThS. Đàm Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng phòng, Ban Quản lý bồi dưỡng; đại diện lãnh đạo các Khoa, Ban, giảng viên của Học viện; Tạp chí Quản lý nhà nước cùng toàn thể các học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tôn giáo có mặt trong Lễ khai giảng.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng, ThS. Đàm Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng phòng, Ban Quản lý bồi dưỡng lên công bố các Quyết định số 2722/QĐ-HCQG ngày 04 tháng 9 năm 2020, Quyết định số 2723/QĐ-HCQG ngày 04 tháng 9 năm 2020, của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức và cử chủ nhiệm lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tôn giáo tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Phát biểu khai giảng lớp ThS. Lê Phương Thủy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng  Học viện hoan nghênh tất cả các Học viên đã sắp xếp thời gian, công việc để tham gia lớp học. Tham gia khóa bồi dưỡng từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020, các học viên sẽ lĩnh hội được các kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tôn giáo thông qua 8 chuyên đề kiến thức: Quan điểm, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với tín ngưỡng tôn giáo; Quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; Hoạt động quan hệ quốc tế của các tôn giáo ở Việt Nam; Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân trong lĩnh vực tôn giáo; Những nội dung cơ bản của pháp luật đất đai liên quan đến tôn giáo… và hoàn thành 01 bài thu hoạch khi kết thúc lớp học. Trong thời gian học tập các học viên cần tăng cường trao đổi, thảo luận những vấn đề trong thực tiễn và bố trí thời gian tham gia đầy đủ các chuyên đề để 100% học viên được nhận chứng chỉ khi kết thúc khóa học.

Lễ khai giảng diễn ra nghiêm túc với không khí phấn khởi và sau Lễ khai giảng các Học viên đã bắt đầu vào học các chuyên đề theo kế hoạch đề ra.

Một số hình ảnh của Lễ khai giảng:

ThS. Lê Phương Thúy, Phó trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng

ThS. Lê Phương Thúy, Phó trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng

ThS. Đàm Thị Thanh Tâm, phó trưởng phòng công bố Quyết định mở lớp

ThS. Đàm Thị Thanh Tâm, phó trưởng phòng công bố Quyết định mở lớp

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Ninh Hoàng Hải- Ban Quản lý bồi dưỡng

Comments are closed.