Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức về hành chính công cho đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp cao của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Sáng ngày 20/02/2020, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức về hành chính công. Tham dự khai giảng khóa học có: PGS. TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý bồi dưỡng và các thầy, cô giáo của Học viện Hành chính Quốc gia; Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Ông Chu Quang Hào, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cùng toàn thể các học viên của lớp Bồi dưỡng kiến thức về hành chính công.

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức về hành chính công cho đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp cao là 3 ngày bao gồm 6 chuyên đề giảng dạy. Phần 1. Những kiến thức chung về nhà nước, tổ chức bộ máy nhà  nước, hành chính công, dịch vụ công, chính phủ điện tử; Phần 2. Những kỹ năng cần thiết dành cho đội ngũ quản lý, lãnh đạo cấp cao.

Mục tiêu của khóa học nhằm cập nhật, bổ sung có tính hệ thống các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về hành chính công; qua đó giúp đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp cao nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức, thực thi công vụ. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, nâng cáo chất lượng tham mưu với cấp lãnh đạo, quản lý ở Bộ, ngành, địa phương trong việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính; tích cực tham gia triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phát biểu tại buổi khai giảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho biết, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bộ Nội Vụ, Học viện Hành chính quốc gia đã phối hợp để xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực các cấp để đảm bảo nhân viên Bưu điện có trình độ chuẩn của cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đây là khóa học đầu tiên giữa hai đơn vị, trong tương lai sẽ tiếp tục hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ của Tổng công ty; việc phối hợp giữa hai đơn vị thể hiện quyết tâm cao của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước trong vấn đề cải cách thủ tục hành chính góp phần phục vụ tốt nhất cho người dân.

Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  phát biểu chỉ đạo khóa học

Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
phát biểu chỉ đạo khóa học

Phát biểu tại buổi khai giảng, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện đã nêu rõ mục đích của công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hành chính công đối với đội ngũ cấp cao của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; đánh giá cao sự hợp tác của hai đơn vị và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông. Đề nghị các giảng viên của Học viện trong quá trình giảng dạy, tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa để cung cấp cho học viên nguồn tài liệu tốt nhất phục vụ cho việc nghiên cứu và triển khai công việc.

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện HCQG  phát biểu khai giảng khóa học.

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện HCQG
phát biểu khai giảng khóa học.

Cũng tại buổi lễ khai giảng Ông Chu Quang Hào, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; sự hợp tác và quan tâm của Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Đồng thời đề nghị các học viên tham gia lớp học có thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị, xây dựng phương pháp học tập hiệụ quả, tích cực trao đổi, thảo luận, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau…; sau khóa học, các học viên sẽ áp dụng hiệu quả những kiến thức, kĩ năng về hành chính công vào trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Ông Chu Quang Hào, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc,  Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, phát biểu tại buổi khai giảng

Ông Chu Quang Hào, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc,
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, phát biểu tại buổi khai giảng

Bà  Lê Phương Thúy, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các Quyết định tổ chức lớp, Quyết định chủ nhiệm lớp của Giám đốc Học viện

Bà Lê Phương Thúy, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các Quyết định tổ chức lớp, Quyết định chủ nhiệm lớp của Giám đốc Học viện

Toàn cảnh buổi học

Toàn cảnh buổi học

Hoàng Thị Tâm

Comments are closed.