Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương Khóa 26/2020 tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức. Ngày 04/8/2020, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương Khóa 26/2020 tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Đến dự Lễ khai giảng có NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban Ban quản lý bồi dưỡng Học viện; ThS. Nguyễn Đức Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ và Thông tin – Thư viện; ThS. Nguyễn Thị Tâm, Phó Trưởng phòng Quản lý bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng Học viện và đại diện lãnh đạo các Khoa, Ban, giảng viên của Học viện. Đặc biệt có hơn 70 học viên từ các Bộ, ngành cơ quan Trung ương có mặt trong lễ khai giảng.

TS. Bùi Huy Tùng

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban, Ban quản lý bồi dưỡng công bố các  Quyết định tổ chức lớp

Tại buổi Lễ, TS. Bùi Huy Tùng đã công bố các Quyết định số 2277/QĐ-HCQG ngày 03 tháng 8 năm 2020, Quyết định số 2278/QĐ-HCQG ngày 03 tháng 8 năm 2020, của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức và cử chủ nhiệm lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 26/2020 tại Học viện Hành chính Quốc gia. Đồng chí Trưởng Ban chúc các học viên hoàn thành tốt khóa học với 14 chuyên đề và 04 chuyên đề báo cáo, thực hiện 02 bài kiểm tra, 01 bài viết đề án để cập nhật, nâng cao kiến thức lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước, trang bị một số kỹ năng cần thiết trong thực thi công vụ.

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng lớp

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng lớp

Phát biểu khai giảng, NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó giám đốc Học viện cho biết để lãnh đạo, quản lý cấp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một trong những yếu tố cơ bản và đặc biệt quan trọng là phải thường xuyên được bồi dưỡng để trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ. Đây cũng là nhiệm vụ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Vì vậy, các đồng chí học viên phải có kế hoạch học tập, thu xếp thời gian tham gia đầy đủ các chuyên đề, nội dung trong chương trình học. Đặc biệt, khóa học được diễn ra trong thời gian tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, vì vậy, các đồng chí phải chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định, biện pháp của Chính phủ về phòng chống dịch trong thời gian này.

Đồng chí Ngô Thị Mỹ Hằng thay mặt lớp phát biểu tại Lễ khai giảng

Đồng chí Ngô Thị Mỹ Hằng thay mặt lớp phát biểu tại Lễ khai giảng

Thay mặt cho các học viên trong lớp, đồng chí Ngô Thị Mỹ Hằng, Phó Trưởng Ban, Ban văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam đã trân trọng cảm ơn lãnh đạo Học viện, cảm ơn Thầy Vũ Thanh Xuân và hứa tập thể lớp sẽ cố gắng, nỗ lực thu nhận kiến thức trong quá trình tham gia khóa học để đạt kết quả tốt nhất. Cuối cùng đồng chí cảm ơn và xin hứa lớp sẽ thực hiện tốt các nội quy của lớp học cũng như quy chế của Học viện và mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo, các thầy cô và ban quản lý lớp trong thời gian tham gia học tại đây.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng: 

ThS. Lê Thị Thanh Hồng, Ban quản lý bồi dưỡng tuyên bố lý do khai giảng

ThS. Lê Thị Thanh Hồng, Ban quản lý bồi dưỡng tuyên bố lý do khai giảng

Quang cảnh Lễ khai giảng

Quang cảnh Lễ khai giảng

Hoàng Thị Hậu

Comments are closed.