Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương Khóa 29/2020 tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia

Ngày 20/8/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương Khóa 29/2020 tổ chức tại Học viện. Khóa học được tổ chức nhằm cập nhật những kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước trong hoạt động công vụ cho cán bộ, công chức góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có năng lực đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Dự Lễ khai giảng có TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban, Ban quản lý bồi dưỡng Học viện; ThS. Nguyễn Thị Tâm, Phó Trưởng phòng quản lý bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo quản lý; đại diện lãnh đạo các Khoa, Ban, giảng viên của Học viện. Đặc biệt có 76 công chức, viên chức từ các Bộ, ngành cơ quan Trung ương có mặt trong Lễ khai giảng ngày hôm nay.

Các đại biểu và học viên tham dự Lễ khai giảng khóa học

Đại biểu và các  học viên tham dự Lễ khai giảng khóa học

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban, Ban quản lý bồi dưỡng cho biết đây là chương trình đào tạo mới nhất đã được chỉnh sửa liên quan đến chức trách nhiệm vụ của cán bộ cấp vụ, giúp các học viên cập nhật các kiến thức về quản lý, điều hành; các kỹ năng gắn với vai trò tham mưu giúp các học viên thực hiện tốt vai trò của mình trong hoạt động công vụ. Theo TS. Bùi Huy Tùng, trong khóa học các học viên sẽ được học và nghiên cứu 15 chuyên đề, hai bài kiểm tra và một chuyến đi thực tế tại địa phương. Các chuyên đề về: nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp vụ; quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; các yếu tố tác động đến hoạt động của lãnh đạo quản lý; kỹ năng tham mưu về pháp luật theo ngành và lĩnh vực; kỹ năng quản lý theo kết quả; kỹ năng tham mưu hoạch định và đánh giá chính sách công;…

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban, Ban quản lý bồi dưỡng  phát biểu tại Lễ khai giảng

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban, Ban quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Lễ khai giảng

Tham gia giảng dạy, chia sẻ tại khóa bồi dưỡng này là những chuyên gia có đầy đủ các tiều chuẩn về học hàm, học vị, có kinh nghiệm trong đào tạo bồi dưỡng các lớp bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo quản lý, có các công trình nghiên cứu, các bài báo khoa học… Tuy nhiên, để khóa học đạt được hiệu quả cao nhất thì việc trao đổi kinh nghiệm trong thực tiễn là hết sức cần thiết; vì vậy, mỗi học viên sẽ là một kinh nghiệm góp phần làm rõ hơn, tổng hợp được nhiều hơn những kiến thức, kỹ năng xử lý tốt công việc trong quá trình thực hiện công vụ.

Theo TS. Bùi Huy Tùng, lớp học diễn ra trong tình hình dịch diễn biến phức tạp; vì vậy, Học viện đã có phương án học trực tuyến khi có Chỉ thị của thành phố cũng như Ban chỉ đạo Trung ương về giãn cách xã hội. Hình thức học trực tuyến đã được Học viện triển khai có hiệu quả ở một số các lớp bồi dưỡng, các lớp đào tạo hệ chính quy cũng như hệ đào tạo sau đại học. Học viện rất mong nhận được sự đồng thuận của các học viên trong việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào đào tạo để không làm gián đoạn quá trình học tập.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng: 

Các đại biểu, học viên thực hiện nghi lễ chào cờ

Các đại biểu, học viên thực hiện nghi lễ chào cờ

ThS.

ThS. Lê Thanh Hồng, Ban quản lý bồi dưỡng tuyên bố lý do, thành phần tham dự Lễ khai giảng

ThS.

ThS. Nguyễn Thị Tâm, Ban quản lý bồi dưỡng đọc các Quyết định về việc tổ chức lớp tại Lễ khai giảng

Hoàng Thị Hậu

Comments are closed.