Khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm cho giảng viên quản lý nhà nước

Sáng ngày 15/8/2018, tại Hà Nội, Học viện đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm cho giảng viên quản lý nhà nước. Dự Lễ khai giảng, có: NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện, ThS. Tống Đăng Hưng – Phó Ban Quản lý bồi dưỡng; lãnh đạo một số khoa, ban, đơn vị của Học viện cùng các học viên là các giảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý của các trường chính trị tỉnh, thành phố, trường đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, ngành tham dự khóa học.

ThS Tống Đăng Hưng- Phó Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định của khóa học

ThS Tống Đăng Hưng- Phó Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định của khóa học

Khóa bồi dưỡng được triển khai trong thời gian từ 15/8/2018 đến ngày 22/8/2018.  Các học viên sẽ được cung cấp kiến thức về khoa học hành chính và quản lý nhà nước (QLNN) với 5 chuyên đề dành riêng cho giảng viên QLNN. Bên cạnh đó, các học viên sẽ được giới thiệu 5 chuyên đề về phương pháp và kỹ năng sư phạm. Đặc biệt, các học viên còn được hướng dẫn kỹ thuật áp dụng các phương pháp sư phạm tích cực trong giảng dạy về QLNN.

Phát biểu khai giảng khóa học, NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân chúc mừng các học viên tham dự khóa học. Hy vọng thông qua khóa học, các học viên lĩnh hội và vận dụng các kiến thức để thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là giảng viên các trường bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Các học viên phải có trách nhiệm tham dự đầy đủ các chuyên đề đồng thời tích cực nghiên cứu, trao đổi, thảo luận các nội dung của khóa học. Phó Giám đốc cũng đề nghị Ban Quản lý bồi dưỡng, Trung tâm ngoại ngữ – tin học và thông tin – thư viện, Văn phòng Học viện và các khoa, ban tạo điều kiện tốt nhất cho học viên hoàn thành nhiệm vụ học tập và đạt kết quả cao nhất.

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân- Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ khai giảng

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân- Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ khai giảng

                Minh Giang

Comments are closed.