Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm cho giảng viên quản lý nhà nước

Sáng ngày 11/7/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm cho giảng viên quản lý nhà nước (QLNN).

Dự Lễ khai giảng có: NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện; ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng; đại diện lãnh đạo một số khoa, ban, đơn vị thuộc Học viện và 35 học viên đến từ các bộ, ngành trung ương tham gia lớp học.

ThS. Bùi Huy Tùng - Chánh Văn phòng Học viện kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng công bố quyết định mở lớp

ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng công bố quyết định mở lớp

Phát biểu tại Lễ khai giảng, NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân nhấn mạnh, trong lĩnh vực giáo dục nói chung và lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức (CBCC) nói riêng, vai trò của đội ngũ giảng viên là quan trọng nhất, chất lượng đội ngũ giảng viên sẽ quyết định trực tiếp tới chất lượng ĐTBD CBCC. Hơn nữa, giảng dạy kiến thức QLNN là một nghề có tính đặc thù nên đòi hỏi đặt ra đối với đội ngũ giảng viên QLNN là cần phải thường xuyên được ĐTBD để cập nhật kiến thức và kỹ năng mới có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của hoạt động này.

 NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân - Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ khai giảng

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ khai giảng

Phó Giám đốc Học viện khẳng định, Học viện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các học viên được học tập trong môi trường tốt nhất, với hiệu quả cao nhất. Đồng thời, yêu cầu các học viên cần tích cực trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy trong quá trình tham gia khóa học để đạt hiệu quả cao nhất.

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Khoa Khoa học hành chính giới thiệu chuyên đề đầu tiên “Hành chính công trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế” ngay sau Lễ khai giảng

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Khoa Khoa học hành chính giới thiệu chuyên đề đầu tiên “Hành chính công trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế” ngay sau Lễ khai giảng

Tham gia khóa học, các học viên sẽ được cung cấp kiến thức về khoa học hành chính và QLNN với 5 chuyên đề dành riêng cho giảng viên QLNN. Bên cạnh đó, các học viên sẽ được giới thiệu 5 chuyên đề về phương pháp và kỹ năng sư phạm. Đặc biệt, các học viên còn được hướng dẫn kỹ thuật áp dụng các phương pháp sư phạm tích cực trong giảng dạy về QLNN. Theo kế hoạch, khóa học được tổ chức từ ngày 11/7/2018 đến ngày 18/7/2018.

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.