Khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, khóa I/2015

Sáng ngày 18/8/2015, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, khóa I/2015. Đến dự, có TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện và lãnh đạo một số khoa, phòng, đơn vị thuộc Học viện cùng gần 40 học viên là các cán bộ, công chức của các bộ, ngành trung ương tham gia lớp học.

Phát biểu khai giảng, TS. Lê Như Thanh nhấn mạnh: đây là khóa bồi dưỡng năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ cấp Vụ đầu tiên trong năm 2015 do Học viện tổ chức. Khóa học có ý nghĩa quan trọng trong việc cập nhật và nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ lãnh đạo cấp Vụ để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đây, Phó Giám đốc Thường trực Học viện cũng yêu cầu các học viên tích cực trao đổi kiến thức và kinh nghiệm quản lý trong quá trình tham gia khóa học. Đồng thời, khẳng định Học viện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các học viên được học tập trong môi trường tốt nhất, với hiệu quả cao nhất.

1 (1)TS. Lê Như Thanh phát biểu tại Lễ khai giảng

Trong thời gian 1 tháng tham gia khóa bồi dưỡng (từ 18/8-18/9/2015), các học viên sẽ được đội ngũ giáo sư, giảng viên và các báo cáo viên cao cấp trong và ngoài Học viện giới thiệu 6 chuyên đề kiến thức chung và 5 chuyên đề kỹ năng dành cho lãnh đạo cấp Vụ. Qua đó, giúp hiểu rõ về vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những yêu cầu cơ bản đối với công chức giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương. Đồng thời, giúp họ có khả năng sử dụng có hiệu quả các công cụ quản lý và các nguồn lực của ngành, lĩnh vực để đạt được các mục tiêu đề ra trong quá trình lãnh đạo, quản lý.

2 (1)Toàn cảnh buổi lễ khai giảng

Tạp chí Quản lý nhà nước

Comments are closed.