Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8/2022

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, chiều ngày 16/5/2022, tại Hội trường lớn, Học viện Trung tâm tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8/2022 (lớp A + B) cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương.

ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Tham dự lễ khai giảng có ThS. Đàm Thị Thanh Tâm – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo ngạch và vị trí việc làm; đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; giáo viên chủ nhiệm lớp cùng đông đảo học viên hai lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8/2021.

Tại Lễ khai giảng, ThS. Đàm Thị Thanh Tâm đã công bố Quyết định số 1457/QĐ-HCQG ngày 13/5/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8/2022 (lớp A + B) tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước có một vai trò đặc biệt quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ khoa học về hành chính và quản lý nhà nước cho các cơ quan trong hệ thống Đảng, Chính phủ và các tổ chức chính trị – xã hội trong phạm vi cả nước, trong những năm qua, Học viện Hành chính Quốc gia luôn không ngừng đổi mới, phát triển để thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà Chính phủ và Bộ Nội vụ giao phó. Phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng, ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng khẳng định, một trong những mục tiêu của lớp bồi dưỡng là trang bị, cập nhật kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vụ cho đối tượng bồi dưỡng, phù hợp với tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, có bản lĩnh chính trị, có năng lực và tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. ThS. Lê Phương Thúy đề nghị các đồng chí học viên tham gia lớp bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng và kỷ cương, kỷ luật lớp học, chủ động nghiên cứu và tham gia thảo luận tích cực các chuyên đề, hoàn thành tốt các yêu cầu của lớp học đề ra.

IMG_8089

ThS. Lê Phương Thúy phát biểu khai giảng.

Trong toàn khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 20 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo, đi thực tế, thực hiện 02 bài kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm và 01 bài viết đề án. Khóa học là chương trình bồi dưỡng cần thiết giúp học viên hiểu rõ vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những yêu cầu hiểu biết đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp; củng cố, phát triển những kiến thức nâng cao về hành chính nhà nước và các bộ phận cấu thành; nhận thức được những thách thức đang đặt ra trên các lĩnh vực của hành chính nhà nước và có khả năng đưa ra các giải pháp giải quyết; có tư duy chiến lược và khả năng tổ chức triển khai hoạt động quản lý đảm bảo hiệu lực, hiệu quả đối với ngành, lĩnh vực, địa phương; có khả năng chủ trì xây dựng các chính sách kinh tế – xã hội của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương; trang bị một số kỹ năng cần thiết trong thực thi công vụ cũng như để chuẩn bị các điều kiện cho thi nâng ngạch và hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh công chức. Qua đó, giúp đội ngũ này thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng những yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế. Trong khóa học, các học viên có dịp để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, vận dụng những kiến thức và kỹ năng tiếp thu được áp dụng có hiệu quả vào công việc thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

IMG_8104

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An – đại diện học viên phát biểu tại Lễ khai giảng.

IMG_8119

Quang cảnh Lễ khai giảng. 

Như Ngọc

Comments are closed.