Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

Thực hiện Quyết định số 3687/QĐ-HCQG ngày 09/11/2017 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.

Sáng ngày 11/11/2017, Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nình Bình tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cho công chức, viên chức quản lý và viên chức hành chính của các đơn vị thuộc ngành Y tế tỉnh Ninh Bình.

Tham dự Lễ khai giảng có: TS. Đặng Thành Lê – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính; ThS. Ngô Ngọc Quang – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình; các đồng chí là Trưởng, phó các phòng ban của Sở Y tế Ninh Bình và của Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính; giảng viên , chủ nhiệm lớp và toàn thể học viên khóa bồi dưỡng.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Đặng Thành Lê đã nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật và bổ sung kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước, đồng thời góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho ngành Y tế tỉnh Ninh Bình. Cùng với đó, TS. Đặng Thành Lê nhấn mạnh về chất lượng khóa học sẽ được đảm bảo bằng đội ngũ giảng viên uy tín, có chuyên môn sâu của Học viện Hành chính Quốc gia và công tác tổ chức, kiểm định chuyên nghiệp của Học viện.

 TS. Đặng Thành Lê - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính phát biểu tại Lễ khai giảng

TS. Đặng Thành Lê – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính phát biểu tại Lễ khai giảng

ThS. Ngô Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình phát biểu tại Lễ khai giảng

ThS. Ngô Ngọc Quang – Phó Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình phát biểu tại Lễ khai giảng

Thay mặt tập thể lớp, học viên Nguyễn Hữu Quý – Phó Giám đốc Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình huyện Yên Khánh đã phát biểu cảm tưởng về cơ hội được tham gia học tập, bày tỏ sự cảm ơn đến Học viện, Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Sở y tế Ninh Bình và cam kết về tinh thần, ý thức, trách nhiệm cao trong khoá học./.

ThS. Dương Quốc Chính - Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính công bố các quyết định liên quan đến lớp học

ThS. Dương Quốc Chính – Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính công bố các quyết định liên quan đến lớp học

Học viên Nguyễn Hữu Quý - Phó Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Yên Khánh phát biểu tại buổi Lễ

Học viên Nguyễn Hữu Quý – Phó Giám đốc Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện Yên Khánh phát biểu tại buổi Lễ

5

Comments are closed.