Khai giảng lớp phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động Học viện Hành chính Quốc gia

Sáng ngày 13/12/2016, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã khai giảng lớp phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động của Học viện Hành chính Quốc gia.

Dự khai giảng, có: PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; PGS.TS. Bùi Đình Phong – Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị và hơn 200 học viên là công chức, viên chức và người lao động của Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội tham dự lớp bồi dưỡng.

1. Anh Hiep

ThS. Nguyễn Tiến Hiệp – Phó Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ công bố quyết định mở lớp

Phát biểu tại Lễ khai mạc, PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt, triển khai và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết đối với các cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, việc tổ chức lớp phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa quan trọng giúp nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi công chức, viên chức và người lao động của Học viện Hành chính Quốc gia. Phó Giám đốc Học viện đề nghị các học viên tham dự lớp học với tinh thần nghiêm túc, tích cực trao đổi để mang lại hiệu quả thiết thực nhằm góp phần ngăn chặn, hạn chế những vi phạm pháp luật và giữ gìn kỷ cương, nề nếp trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh - Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ khai mạc

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ khai mạc

Theo kế hoạch, lớp phổ biến kiến thức pháp luật được diễn ra trong 3 ngày (từ 13-15/12/2016) với các chuyên đề “Học tập quán triệt, triển khai và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“; “Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước” và “Công tác bảo vệ Chính trị nội bộ“.

Cuối khóa  học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch về các chuyên đề đã học.

PGS.TS. Bùi Đình Phong báo cáo chuyên đề "Học tập quán triệt, triển khai và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

PGS.TS. Bùi Đình Phong báo cáo chuyên đề “Học tập quán triệt, triển khai và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.