Khai giảng Lớp trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính cho viên chức của Học viện Hành chính Quốc gia

Chiều ngày 15/01/2019, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức khai giảng Lớp trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính cho viên chức của Học viện Hành chính Quốc gia.

ThS. Lê Thị Thanh Huyền – Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Liên kết đào tạo, bồi dưỡng, Trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch công bố quyết định về việc mở lớp

ThS. Lê Thị Thanh Huyền – Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Liên kết đào tạo, bồi dưỡng, Trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch công bố quyết định về việc mở lớp

Dự Lễ khai giảng có: PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch; lãnh đạo một số khoa, đơn vị thuộc hai cơ sở đào tạo cùng gần 50 học viên là cán bộ, viên chức của Học viện Hành chính Quốc gia tham gia lớp học.

TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS. Lương Thanh Cường và TS. Nguyễn Quang Hùng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức về lý luận chính trị – hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch trong việc mở lớp trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính cho các cán bộ, viên chức của Học viện Hành chính Quốc gia.

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ khai giảng

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ khai giảng

Lãnh đạo hai cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bày tỏ mong muốn, các học viên hãy luôn ý thức rằng mục đích của việc tham gia lớp bồi dưỡng không chỉ đơn thuần nhằm hoàn thiện văn bằng, chứng chỉ mà quan trọng hơn đây là cơ hội để các học viên bổ sung kiến thức lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ có hiệu quả cho công tác tại cơ quan, đơn vị. Do vậy, các học viên cần tham gia khóa học với tinh thần nghiêm túc trong thực hiện nội quy, quy chế của lớp học và tích cực, chủ động nghiên cứu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm với giảng viên và các học viên nhằm đem lại hiệu quả học tập cao nhất. Đại diện hai cơ sở đào tạo khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất và thời gian để các học viên được học tập trong môi trường tốt nhất, với hiệu quả cao nhất.

ThS. Hà Xuân Nhung – đại diện các học viên phát biểu tại Lễ khai giảng

ThS. Hà Xuân Nhung – đại diện các học viên phát biểu tại Lễ khai giảng

Theo kế hoạch, lớp được tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia từ tháng 01-08/2019. Các học viên được đội ngũ giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch cung cấp những kiến thức cơ bản về: Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Từ đó, giúp học viên vận dụng có hiệu quả kiến thức lý luận vào thực tiễn công tác, đặc biệt góp phần củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Ðảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Toàn cảnh Lễ khai giảng

 Đoàn Kim Huy

Comments are closed.