Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay cho công chức, viên chức và người lao động Học viện

Thực hiện Quyết định số 3340/QĐ-HCQG ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Phổ biến giáo dục pháp luật cho viên chức, người lao động của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 12/11/2019 tại Hội trường lớn của Học viện, Ban Tổ chức cán bộ đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay.

Tới dự buổi phổ biến có: đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; đồng chí Nguyễn Đăng Quế- Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí là trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện cùng sự có mặt của hơn 200 học viên là viên chức, người lao động của Học viện tại Hà Nội tham dự. Về phía khách mời, có: Đại tá Trần Quang Khải – Trưởng phòng bảo vệ các cơ quan Đảng, Nhà nước Cục An ninh chính trị nội bộ A03, Bộ Công an tới dự và cũng là người truyền tải nội dung trong buổi hôm nay.

Bảo vệ chính trị nội bộ là nội dung quan trọng của công tác Xây dựng đảng, liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây tình hình chính trị thế giới nói chung diễn biến rất phức tạp, trong nước các thế lực thù địch ra sức chống phá thành quả cách mạng của Đảng. Ngày 28/2/018 đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 126-QĐ/TƯ quy định “Một số điều về công tác Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Đây là văn bản quan trọng và hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác BVCTNB trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Đặng Xuân Hoan - Bí thư đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi tập huấn

Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp học tập huấn, đồng chí Đặng Xuân Hoan cho biết trong những năm qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Học viện đã được Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc và các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, vẫn còn một số các đơn vị có một số đảng viên ý thức tổ chức kỷ luật kém dẫn đến vi phạm kỷ luật. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động ráo riết sử dụng mọi thủ đoạn chống phá nội bộ hết sức tinh vi như lợi dụng những sơ hở trong quá trình nước ta hội nhập, hợp tác quốc tế để tuyên truyền, xuyên tạc, phá hoại trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tiến hành các hoạt động thu thập tình báo, móc nối, lôi kéo nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trước tình hình trên đòi hỏi các cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị phải hết sức cảnh giác, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; coi đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị và mọi công chức, viên chức, người lao động trong Học viện. Vì vậy, đồng chí Đặng Xuân Hoan đề nghị các đồng chí trong quá trình tham dự cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe Báo cáo viên trình bày để kịp thời nắm được các nội dung cơ bản và mới của Quy định số 126-QĐ/TW.

Đại tá Trần Quang Khải - Trưởng phòng bảo vệ các cơ quan Đảng, Nhà nước Cục An ninh chính trị nội bộ A03, Bộ Công an truyển tải nội dung cho lớp tập huấn

Đại tá Trần Quang Khải – Trưởng phòng bảo vệ các cơ quan Đảng, Nhà nước Cục An ninh chính trị nội bộ A03, Bộ Công an truyển tải nội dung cho lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe Đại tá Trần Quang Khải, Trưởng phòng bảo vệ các cơ quan Đảng, Nhà nước Cục An ninh chính trị nội bộ A03, Bộ Công an trình bày những nội dung cơ bản và những điểm quan trọng trong Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” áp dụng đối với cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị; gồm 06 chương, 25 điều, với các nội dung chính như việc xem xét, kết nạp người vào Đảng; việc xem xét người vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật; kết nạp vào Đảng và bố trí sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị; việc ra nước ngoài, quan hệ với cá nhân, tổ chức nước ngoài; tổ chức thực hiện… Đại tá cũng đưa ra một số các vụ việc trong nước làm dẫn chứng cụ thể như: một số tổ chức, cá nhân bị lợi dụng việc tổ chức hội thảo giao lưu để tiếp cận moi thông tin; nhiều cơ quan trung ương, địa phương có hiện tượng mất đoàn kết do nội bộ có hiện tượng bằng mặt không bằng lòng, xây dựng mạng nội bộ bôi xấu lẫn nhau; hay một số cơ quan sắp xếp nhân sự không đúng quy trình, bổ nhiệm thần tốc vào các vị trí quan trọng; vợ bổ nhiệm chồng, bố bổ nhiệm con cả nhà làm quan dẫn đến tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm… Đại tá cũng cho hay các thế lực thù địch lấy cắp thông tin, tài liệu thông qua máy tính cá nhân khi mọi người đi công tác nước ngoài.

Phát biểu kết thúc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệp – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ cảm ơn Đại tá Trần Quang Khải đã truyền tải những nội dung cơ bản của Quy định số 126-QĐ/TW và tất cả các đồng chí viên chức, người lao động của Học viện đã tập trung lắng nghe. Đồng chí coi đây là cơ hội để viên chức, người lao động Học viện hiểu tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ và nâng cao cảnh giác biết tự bảo vệ mình, bảo vệ nội bộ cơ quan, đơn vị, Học viện, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệp - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi tập huấn

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệp – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi tập huấn

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Phó Trưởng Ban tổ chức cán bộ giới thiệu đại biểu và chương trình của lớp tập huấn

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Phó Trưởng Ban tổ chức cán bộ giới thiệu đại biểu và chương trình của lớp tập huấn

Các đại biểu tham dự

Các đại biểu tham dự

Hoàng Hậu

Comments are closed.