Khai trương trang thông tin điện tử cải cách chế độ công vụ, công chức

(vietnamnet.vn) – Bộ Nội vụ tổ chức sáng nay (29/9/2014) lễ khai trương trang thông tin điện tử của Ban chỉ đạo TƯ về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

Trang thông tin này có tên caicachcongvu.gov.vn.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đang được triển khai với nhiều chương trình, nội dung như: tổ chức, sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên chế, đổi mới công tác tuyển dụng công chức, thi tuyển cán bộ lãnh đạo…

20140929_n1

“Trang thông tin điện tử sẽ là diễn đàn quan trọng để tăng cường tuyên truyền, thống nhất về nhận thức, là cầu nối của Ban chỉ đạo TƯ với Ban chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”, ông Tuấn nói.

Trang sẽ cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tới cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, và tiếp nhận thông tin phản hồi từ bạn đọc.

 

Comments are closed.