Khóa bồi dưỡng giảng viên về “Sản xuất và tiêu dùng bền vững và đổi mới sinh thái cho cán bộ hoạch định chính sách”

Trong hai ngày 10 -11/11/2016, Học viện Hành chính Quốc gia đã phối hợp với Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Viện Công nghệ Châu Á (AIT) tổ chức khóa bồi dưỡng giảng viên về “Sản xuất & tiêu dùng bền vững và đổi mới sinh thái cho cán bộ hoạch định chính sách”.  Tham gia giảng dạy có TS.Walter Reinhardt, chuyên gia UNEP, bà Phạm Thị Bích Hòa, Phó Giám đốc AIT. 40 cán bộ, giảng viên của Học viện đã tham gia khóa bổi dưỡng.

Phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng, TS. Lê Như Thanh, Phó Giám đốc Thường trực Học viện đánh giá cao vai trò của công tác hợp tác quốc tế trong phát triển năng lực giảng viên và gửi lời cảm ơn UNEP và AIT đã hợp tác bồi dưỡng giảng viên của Học viện. Về nội dung khóa bồi dưỡng, TS. Lê Như Thanh nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao nhận thức và kỹ năng cho cán bộ hoạch định chính sách về sản xuất, tiêu dùng bền vững và đổi mới sinh thái trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong đó tăng trưởng sản xuất công nghiệp đi đôi với tập trung, mở rộng và hình thành các khu đô thị mới, làm gia tăng tiêu dùng và ô nhiễm môi trường. TS. Lê Như Thanh tin tưởng rằng khóa bồi dưỡng sẽ giúp giảng viên Học viện nâng cao nhận thức, kỹ năng và lồng ghép những nội dung đã học vào chương trình dành cho cán bộ hoạch định chính sách ở Việt Nam.

Qua hai ngày học tập, học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về sản xuất, tiêu dùng bền vững và đổi mới sinh thái, những thách thức trong triển khai sản xuất và tiêu dùng bền vững, đổi mới sinh thái, các đáp ứng chính sách đối với những thách thức này.  Các học viên cũng được thực hành lồng ghép các chính sách hỗ trợ đổi mới, triển khai thực thi chính sách sản xuất, tiêu dùng bền vững và đổi mới sinh thái trong bối cảnh Việt Nam và quốc tế.

Phát biểu bế mạc khóa bồi dưỡng, đại diện của UNEP và AIT đánh giá cao công tác tổ chức khóa bồi dưỡng của Học viện và sự tham gia tích cực của  giảng viên Học viện, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Học viện để triển khai các chương trình đào tạo cho cán bộ trung ương và địa phương về phát triển kế hoạch hành động sản xuất và tiêu dùng bền vững. AIT cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác với Học viện lồng ghép các nội dung về phát triển bền vững vào các chương trình đào tạo và bồi dưỡng của Học viện.

Một số hình ảnh:

02. TS Walter Reinhard chuyen gia UNEP giang bai

TS.Walter Reinhard chuyên gia UNEP giảng bài

Bà Phạm Thị Bích Hoa Phó Giám đốc AIT giảng bài

Bà Phạm Thị Bích Hoa Phó Giám đốc AIT giảng bài

Học viện thảo luận nhóm

Học viện thảo luận nhóm

Trình bày kết quả thảo luận nhóm

Trình bày kết quả thảo luận nhóm

Cán bộ giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng chụp ảnh lưu niệm với chuyên gia

Cán bộ giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng chụp ảnh lưu niệm với chuyên gia

Phạm Thị Quỳnh Hoa

Comments are closed.