Khoa Hành chính học tổ chức Tọa đàm “Triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ ứng dụng ngành Quản lý công và Chính sách công: Những vấn đề đặt ra và trách nhiệm của khoa quản lý ngành”

(napa.vn) – Sáng ngày 16/4/2024, tại Phòng họp số 1, cơ sở 371 Nguyễn Hoàng Tôn, Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ ứng dụng ngành Quản lý công và Chính sách công: Những vấn đề đặt ra và trách nhiệm của khoa quản lý ngành”. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng khoa, Khoa Hành chính học chủ trì buổi Toạ đàm.

Tọa đàm có sự tham gia của PGS.TS Võ Kim Sơn – Nguyên Trưởng khoa, Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia; PGS.TS Nguyễn Hữu Hải – Nguyên Trưởng khoa, Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Hà Quang Ngọc – Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội; TS. Nguyễn Minh Sản – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính; các đại biểu đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; cùng toàn thể các giảng viên của Khoa Hành chính học.

2D3A8561

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng khoa, Khoa Hành chính học, Chủ trì Toạ đàm.

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa đã trình bày đề dẫn và nhấn mạnh những vấn đề mong muốn được trao đổi, thảo luận tại Tọa đàm.

Tòa đàm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ các tham luận và trao đổi của các đại biểu khách mời như: PGS.TS Võ Kim Sơn, PGS.TS Nguyễn Hữu Hải, TS. Hà Quang Ngọc, TS. Nguyễn Minh Sản, ThS. Nguyễn Văn Khải. Đồng thời, Tọa đàm cũng nhận được nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi của các giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy hệ đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Quản lý công và Chính sách công của Khoa Hành chính học như: TS. Chu Xuân Khánh, TS. Lê Văn Hòa, TS. Phạm Ngọc Hà, TS. Nguyễn Thị Anh Thư.

Các tham luận và ý kiến trao đổi trong buổi Tọa đàm đã đề cập tới các khía cạnh và các vấn đề từ thực tiễn đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Quản lý công và Chính sách công tại Học viện trong những năm qua như: Tuyển sinh, chương trình đào tạo, nội dung các học phần đào tạo, đánh giá học phần, thực tập tốt nghiệp, làm đề án tốt nghiệp,… Đây là những vấn đề cần có sự thống nhất và hoàn thiện để thực hiện tốt hơn việc đào tạo thạc sĩ tại Học viện.

2D3A8556

Toàn cảnh buổi Tọa đàm.

Cuối buổi Tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải đã bày tỏ lòng cảm ơn về các ý kiến góp ý, trao đổi trên nhiều góc độ của các đại biểu tại Tọa đàm. Những trao đổi, gợi mở này sẽ được Khoa Hành chính học tổng hợp làm cơ sở cho việc hoàn thiện chương trình, nâng cao chất lượng giảng dạy thạc sĩ định hướng ứng dụng ngành Quản lý công và Chính sách công trong thời gian tới./.

z5364606307715_c76bd7de66656990cbecb32d36ad192d

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

 Khoa Hành chính học.

Comments are closed.