Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự tổ chức Hội thảo: “Định hướng nội dung bồi dưỡng cho chức danh Thứ trưởng và tương đương”

Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2019, thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2019 đã được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phê duyệt, Khoa Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Định hướng nội dung bồi dưỡng cho chức danh Thứ trưởng và tương đương của Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự”.

Đến dự Hội thảo, gồm có các đại biểu là các nhà quản lý đã và đang giữ các chức danh quản lý cấp cao trong các Bộ, các nhà khoa học đã và đang là các nhà quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức đồng thời là những giảng viên đã và đang tham gia hoạt động bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý các cấp, cụ thể:

Các nhà quản lý đã và đang giữ chức danh quản lý cấp cao trong các Bộ: TS. Trần Văn Tuấn – Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; TS. Thang Văn Phúc và PGS.TS. Văn Tất Thu – Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; PGS.TS. Kiều Đình Thụ – Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Phương Nga – Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; TS. Đinh Duy Hòa – Nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; ông Giang Đức Chung – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các nhà khoa học đã và đang là các nhà quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức đồng thời là những giảng viên đã và đang tham gia hoạt động bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý cao cấp: PGS.TS. Nguyễn Trọng Điều – Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; GS.TS. Nguyễn Đăng Thành – Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển – Nguyên Phó Giám đốc phụ trách Học viện Hành chính Quốc gia, GS.TS. Phạm Hồng Thái – Nguyên Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính Quốc gia, Nguyên Trưởng khoa Luật, Đại học Quốc gia và TS. Nguyễn Văn Lượng – Phó Trưởng ban Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía Học viện, tới dự Hội thảo có Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia: TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường  và TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Học viện.

Bên cạnh đó, Hội thảo còn có sự hiện diện của lãnh đạo các đơn vị trong Học viện Hành chính Quốc gia cùng toàn thể giảng viên của Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự.

Hội thảo đã được nghe nhiều tham luận và các ý kiến trao đổi của các đại biểu về các vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình bồi dưỡng Thứ trưởng và tương đương. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề: địa vị pháp lý và nhiệm vụ của Thứ trưởng; yêu cầu về năng lực cần có để thực hiện nhiệm vụ của Thứ trưởng; bối cảnh và các yếu tố tác động tới việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Thứ trưởng; kiến thức và kỹ năng cần được bồi dưỡng để thực hiện tốt chức trách của Thứ trưởng và tương đương trong bối cảnh hiện nay; kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng chức danh Thứ trưởng. Các ý kiến đều thống nhất về nguyên tắc xác định nội dung bồi dưỡng phải xuất phát từ những nhiệm vụ mà Thứ trưởng đảm nhận. Thứ trưởng và tương đương là công chức cấp cao nhất trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng trong quản lý nhà nước đối với ngành và quản lý nội bộ; đồng thời Thứ trưởng cũng có vai trò lãnh đạo bởi họ là một thành viên của Ban Cán sự. Do vậy, những kiến thức, kỹ năng cần đưa vào chương trình bồi dưỡng Thứ trưởng và tương đương phải giúp nâng cao năng lực quản lý ở tầm vĩ mô cho Thứ trưởng để họ có đủ tâm, tầm và tài. Nội dung bồi dưỡng bao gồm khối kiến thức và khối kỹ năng. Các kiến thức bồi dưỡng bao gồm: vị trí, sứ mệnh của Thứ trưởng và tương đương; những đặc trưng của hệ thống nhà nước trong hệ thống chính trị; bối cảnh của sự phát triển hiện đại; xu hướng hiện đại trong quản lý nhà nước. Các kỹ năng bồi dưỡng bao gồm: quản lý và lãnh đạo quá trình chính sách; dùng người; làm việc trong không gian mạng; phối hợp; tổng kết và phát hiện vấn đề; quản lý xung đột; tự học.

Ngoài các ý kiến về nội dung bồi dưỡng, các đại biểu cũng gợi ý về cách thức bồi dưỡng, thời gian khóa bồi dưỡng và các vấn đề liên quan khác.

Hầu hết các đại biểu đều khẳng định Học viện Hành chính Quốc gia là cơ sở bồi dưỡng có đủ năng lực và điều kiện để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng Thứ trưởng và tương đương. Để có cơ sở thực tiễn xây dựng chương trình bồi dưỡng này, Học viện cần tiến hành khảo sát thực tiễn nhằm xác định nhu cầu bồi dưỡng trên thực tế.

Các ý kiến từ Hội thảo có giá trị làm cơ sở lý luận và thực tiễn để đề Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự tư vấn cho Ban Giám đốc Học viện về các nội dung trong chương trình bồi dưỡng Thứ trưởng, thực hiện nhiệm vụ do Bộ Nội vụ giao cho.

Một số hình ảnh Hội thảo:

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự chủ trì Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự chủ trì Hội thảo

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Hội thảo

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Hội thảo

PGS.TS. Văn Tất Thu – Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tham luận tại Hội thảo

PGS.TS. Văn Tất Thu – Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tham luận tại Hội thảo

Bà Nguyễn Thị Phương Nga – Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo

Bà Nguyễn Thị Phương Nga – Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo

TS. Thang Văn Phúc – Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu ý kiến tại Hội thảo

TS. Thang Văn Phúc – Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu ý kiến tại Hội thảo

TS. Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến tại Hội thảo

TS. Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến tại Hội thảo

TS. Trần Văn Tuấn – Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu ý kiến tại Hội thảo

TS. Trần Văn Tuấn – Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu ý kiến tại Hội thảo

9

GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển – Nguyên Phó Giám đốc phụ trách Học viện phát biểu ý kiến tại Hội thảo

GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển – Nguyên Phó Giám đốc phụ trách Học viện phát biểu ý kiến tại Hội thảo

GS.TS. Nguyễn Đăng Thành - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu ý kiến tại Hội thảo

GS.TS. Nguyễn Đăng Thành – Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu ý kiến tại Hội thảo

TS. Nguyễn Văn Lượng – Phó Trưởng ban Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại Hội thảo

TS. Nguyễn Văn Lượng – Phó Trưởng ban Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại Hội thảo

TS. Đinh Duy Hòa – Nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ phát biểu ý kiến tại Hội thảo

TS. Đinh Duy Hòa – Nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Comments are closed.