Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo: “Pháp luật hành chính trong xu thế chuyển đổi”

Chiều ngày 16/11/2017, tại Phòng Truyền thống Học viện, Khoa Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Pháp luật hành chính trong xu thế chuyển đổi”. Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành luật học trong và ngoài Học viện: GS.TS. Đinh Văn Mậu – Nguyên Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật; GS.TS. Trần Ngọc Đường – Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội,; GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS. Thái Vĩnh Thắng – Đại học Luật Hà Nội; PGS.TS. Nguyễn Minh Đoàn – Đại học Luật Hà Nội; PGS.TS. Tô Văn Hòa – Đại học Luật Hà Nội; TS. Trần Đức Lượng – Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; TS. Đinh Văn Minh – Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ; TS. Nguyễn Quốc Văn – Thanh tra Chính phủ; đại diện các Khoa, Ban, đơn vị thuộc Học viện, các thế hệ giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật qua các thời kỳ cùng các em sinh viên chuyên ngành Thanh tra.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường – Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật khẳng định: Việc nghiên cứu những vấn đề liên quan đến pháp luật hành chính trong xu thế chuyển đổi trở nên cấp thiết, cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn, nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật có liên quan trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống chính trị – kinh tế – xã hội. Chính vì vậy, việc tổ chức Hội thảo là một trong những hướng nghiên cứu cần thiết và thiết thực nhằm góp phần làm sáng tỏ hơn những luận cứ của pháp luật hành chính trong thực tiễn.  PGS.TS. Lương Thanh Cường tin tưởng rằng: Những đóng góp và thành quả của Hội thảo này sẽ là nền tảng cho cuộc tranh luận học thuật về pháp luật hành chính trong xu thế chuyển đổi hướng tới nhà nước pháp quyền, một nền hành chính phục vụ, một nền hành chính nhân quyền. Buổi Hội thảo đã thu hút những ý kiến trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà khoa học trong và ngoài Học viện về vấn đề này.

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu, Hội thảo diễn ra trong 2 phiên, tại phiên thứ 1, các đại biểu, các nhà khoa học đã được nghe các tham luận “Chính phủ kiến tạo” do GS.TS. Trần Ngọc Đường trình bày, “Mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân, xã hội từ mệnh lệnh áp đặt sang đối thoại, thương lượng” do GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế trình bày, PGS.TS. Vũ Công Giao cũng đã trình bày tham luận “Chế độ công vụ và việc xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam”, GS.TS. Thái Vĩnh Thắng với tham luận “Phân định thẩm quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương”. Trong phiên thứ 2, các đại biểu tiếp tục được nghe các tham luận do các nhà khoa học tham dự Hội thảo trình bày: “Lãnh đạo, quản lý trong điều kiện Chính phủ liêm chính, phục vụ” do PGS.TS. Lương Thanh Cường trình bày, “Sự tùy nghi hành chính trong mô hình nhà nước kiến tạo phát triển” do PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu trình bày, Hội thảo cũng được nghe các ý kiến phát biểu của PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan, TS. Nguyễn Quốc Văn, TS. Đinh Văn Minh, các ý kiến phát biểu, trao đổi của các nhà khoa học đã làm rõ và sâu sắc hơn chủ đề của Hội thảo.

Hội thảo diễn ra trong không khí cởi mở, sôi nổi, là diễn đàn khoa học để các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các sơ sở đào tạo, nghiên cứu luật thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật hành chính trong xu thế chuyển đổi. Hội thảo đã đánh dấu dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ và tạo động lực thúc đẩy hợp tác giữa Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính Quốc gia với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu luật học khác trong cả nước./.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

1.1

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu khai mạc Hội thảo

1

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu chủ trì Hội thảo

2

3

Các đại biểu dự Hội thảo trình bày tham luận

Nguyễn Quốc Sửu

Comments are closed.