Khoa Quản lý nhà nước về xã hội tổ chức Hội thảo “Quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo – Thách thức và giải pháp”

Sáng ngày 08/12/2015, tại Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia, Khoa QLNN về xã hội đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo – Thách thức và giải pháp”. PGS.TS. Vũ Trọng Hách – Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa QLNN về xã hội chủ trì Hội thảo.
Tham dự Hội thảo, có PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh – Phó Giám đốc Học viện và nhiều đại biểu khách mời, gồm: TS. Nguyễn Lâm Thành – Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; TS. Hoàng Xuân Lương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ; TS. Nguyễn Cao Thịnh – Vụ phó Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc; PGS.TS. Lê Ngọc Thắng – Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc và Thời đại; TS. Nguyễn Khắc Huy – Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Thanh Tra, Ban Tôn giáo Chính phủ; PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân – Nguyên Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; TS. Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ; PGS.TS. Hoàng Minh Đô – Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng đông đảo cán bộ, giảng viên của Khoa và Học viện.

1

PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh phát biểu tại Hội thảo

Nhiều tham luận của các nhà khoa học, các học giả và các nhà quản lý về những vấn đề liên quan đã trược trình bày tại Hội thảo, trong đó: Về vấn đề dân tộc có các tham luận như: “Thể chế chính sách dân tộc trên tinh thần Hiến pháp 2013 (tiếp cận dưới góc độ quyền con người) của TS. Nguyễn Cao Thịnh; “Đánh giá tình hình thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay” của TS. Hoàng Xuân Lương; “Vấn đề dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa” của TS. Nguyễn Lâm Thành; “Nội dung, phương thức quản lý nhà nước về dân tộc” của PGS.TS. Lê Ngọc Thắng.

2

PGS.TS. Vũ Trọng Hách phát biểu tại Hội thảo

Về vấn đề tôn giáo, có các tham luận: “Quản lý nhà nước về tôn giáo – Thực trạng và giải pháp” của TS. Bùi Hữu Dược; “Tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” của PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân; “Thực trạng đạo Tin Lành và những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý nhà nước sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 01/2005/CT-TTg” của PGS. TS. Hoàng Minh Đô,…

3 TS. Hoàng Xuân Lương trình bày tham luận tại Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã trao đổi và làm rõ nhiều nội dung có liên quan mà các học giả, các nhà khoa học đề cập tới trong các tham luận.

4

TS. Nguyễn Lâm Thành trình bày tham luận tại Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, PGS.TS. Vũ Trọng Hách bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những ý kiến đóng góp rất tâm huyết và trách nhiệm của các nhà khoa học, các học giả cũng như các đại biểu tham dự Hội thảo. Đồng thời nhấn mạnh, Hội thảo là dịp để Khoa lắng nghe những quan điểm và ý kiến đóng góp từ phía các nhà khoa học, các nhà quản lý về chủ đề dân tộc, tôn giáo cả ở phương diện lý luận và thực tiễn. Qua đó, giúp Khoa tiếp tục hoàn thiện các giáo trình QLNN về dân tộc và tôn giáo nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác nghiên cứu, giảng dạy các môn học chuyên ngành dành cho các hệ đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia trong thời gian tới./.

5Các đại biểu tham dự Hội thảo

Đoàn Kim Huy

 

Comments are closed.