Khoa Quản trị nhân lực thông báo điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2022 – 2023 của sinh viên khoá 19

Khoa Quản trị nhân lực thông báo điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2022 – 2023 của sinh viên trúng tuyển năm 2019. Mọi ý kiến thắc mắc xin gửi về cố vấn học tập của lớp. Thời gian nhận các ý kiến phản hồi (nếu có): 12/07/2023

Xem chi tiết: Tại đây

Comments are closed.