Khóa tập huấn về thiết kế chương trình và bài giảng trực tuyến dành cho giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia

Tiếp theo các hoạt động hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Trung tâm Đào tạo cấp cao (CHEMI), Bộ Nội vụ Cộng hòa Pháp nhằm phát triển năng lực xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo trực tuyến tại Học viện. Trong hai ngày 4 và 5/4/2017, Học viện đã phối hợp với CHEMI tổ chức khóa tập huấn giảng viên về thiết kế chương trình và bài giảng trực tuyến. Giảng viên của khóa tập huấn là ông Oliver Laurens – Bernard, nguyên tỉnh trưởng, cố vấn cao cấp về đào tạo của CHEMI, ông Alain Drai, Trưởng Phòng Đào tạo Trực tuyến và Tổ chức Sự kiện của CHEMI. Tham gia khóa bồi dưỡng có gần 30 giảng viên Học viện đã có kinh nghiệm thiết kế và tổ chức thực hiện các khóa bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng chức danh của Học viện Hành chính Quốc gia.

Tại khóa tập huấn, các giảng viên Học viện đã được nghe giới thiệu tổng quát về đào tạo trực tuyến; lợi ích của đào tạo trực tuyến đối với cơ sở đào tạo, giảng viên và học viên; các hợp phần cần có trong một bài giảng trực tuyến,v.v. Đồng thời, các giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng cũng được nghe giới thiệu về  vai trò của các chủ thể tham gia vào quá trình đào tạo trực tuyến, mối quan hệ giữa giảng viên và chuyên gia kỹ thuật trong đào tạo trực tuyến. Đặc biệt, các giảng viên CHEMI đã dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về thiết kế và tổ chức thực hiện các chương trình, bài giảng trực tuyến do CHEMI thực hiện trong nhiều năm qua và giải đáp nhiều câu hỏi do giảng viên Học viện đặt ra.

TS. Lê Như Thanh, Phó Giám đốc Thường trực Học viện phát biểu tại  lễ khai giảng khóa tập huấn giảng viên

TS. Lê Như Thanh, Phó Giám đốc Thường trực Học viện phát biểu tại
lễ khai giảng khóa tập huấn giảng viên

Các chuyên gia giảng dạy tại khóa tập huấn giảng viên

Các chuyên gia giảng dạy tại khóa tập huấn giảng viên

Trong khóa tập huấn, các giảng viên còn được thực hành thiết kế bài giảng thông qua quá trình xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến dành cho lãnh đạo cấp sở. Kết thúc khóa tập huấn, các giảng viên Học viện đã hoàn thiện việc thiết kế 9 học phần trong chương trình lãnh đạo cấp sở. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật của Học viện do CHEMI đào tạo, hiện cả 9 học phần này đã được đăng tải trên Nền tảng  đào tạo trực tuyến thử nghiệm (enapa) của Học viện Hành chính Quốc gia.

Toàn cảnh khóa bồi dưỡng giảng viên

Toàn cảnh khóa bồi dưỡng giảng viên

Giảng viên làm việc với các chuyên gia kỹ thuật để hoàn thiện bài giảng trực tuyến

Giảng viên làm việc với các chuyên gia kỹ thuật để hoàn thiện bài giảng trực tuyến

Kết thúc khóa tập huấn, các chuyên gia CHEMI đáng giá cao kết quả của khóa tập huấn cũng như khả năng và tinh thần làm việc của các giảng viên Học viện. Nhấn mạnh tầm quan trọng của đào tạo trực tuyến trong thời đại ngày nay, các chuyên gia chia sẻ niềm tự hào với Học viện khi đã xây dựng được lực lượng giảng viên có khả năng thiết kế và giảng dạy tại các chương trình đào tạo trực tuyến, đồng thời cho biết CHEMI mong muốn tiếp tục hợp tác với Học viện trong quá trình phát triển đào tạo trực tuyến tại Học viện trong tương lai.

Các giảng viên chụp ảnh lưu niệm với chuyên gia CHEMI

Các giảng viên chụp ảnh lưu niệm với chuyên gia CHEMI

Tin bài: Quỳnh Hoa

Ảnh: Quốc Việt

Comments are closed.