Khoa Văn bản và công nghệ hành chính tổ chức Hội thảo khoa học: “Xây dựng và phát triển các chương trình bồi dưỡng kỹ năng ngắn hạn”

Ngày 30/9/2019 tại Hà Nội, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính đã tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển các chương trình bồi dưỡng kỹ năng ngắn hạn”. Chủ trì hội thảo PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng khoa; các nhà khoa học, lãnh đạo các khoa, ban trong học viện cùng với các giảng viên, sinh viên của Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân gợi ý những nội dung về khung chương trình, nội dung giảng dạy, hoạt động quản lý giảng dạy của khoa… và khoa mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của các giảng viên, nhà khoa học của Học viện từ đó tăng cường chất lượng hoạt động của khoa.

Tại hội thảo, nhiều nhà khoa học đã trình bày tham luận với các nội dung về hoạt động giảng dạy, xây dựng chương trình, giáo trình, về cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, nội dung kỹ năng trong chương trình giảng dạy…

Phát biểu tại tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - Trưởng khoa Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự đã đưa ra ý kiến về đối tượng, thời gian tổ chức hoạt động bồi dưỡng ngắn hạn, cũng như một số nội dung trong thực tiễn công tác giảng dạy

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng khoa Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự đã đưa ra ý kiến về đối tượng, thời gian tổ chức hoạt động bồi dưỡng ngắn hạn, cũng như một số nội dung trong thực tiễn công tác giảng dạy

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu - Trưởng khoa Nhà nước Pháp luật và Lý luận cơ sở góp ý khoa cần rà soát các nội dung đang giảng dạy của khoa trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo ngạch, vị trí việc làm, chức danh… từ đó thống nhất và tránh trùng lắp trong các nội dung giảng dạy

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – Trưởng khoa Nhà nước Pháp luật và Lý luận cơ sở góp ý khoa cần rà soát các nội dung đang giảng dạy của khoa trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo ngạch, vị trí việc làm, chức danh… từ đó thống nhất và tránh trùng lắp trong các nội dung giảng dạy

GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm - nguyên Trưởng khoa Văn bản và Công nghệ hành chính đã đóng góp về xây dựng tình huống trong các chương trình cần sát với thực tế và đòi hỏi người học bàn luận, đánh giá, đưa ra giải pháp theo cách nhìn nhận của bản thân nhằm tăng hiệu quả công tác giảng dạy

GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm – nguyên Trưởng khoa Văn bản và Công nghệ hành chính đã đóng góp về xây dựng tình huống trong các chương trình cần sát với thực tế và đòi hỏi người học bàn luận, đánh giá, đưa ra giải pháp theo cách nhìn nhận của bản thân nhằm tăng hiệu quả công tác giảng dạy

TS. Nguyễn Tiến Hiệp - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ đã đóng góp ý kiến về tăng cường chất lượng của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày của khoa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nền hành chính của Học viện

TS. Nguyễn Tiến Hiệp – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ đã đóng góp ý kiến về tăng cường chất lượng của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày của khoa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nền hành chính của Học viện

TS. Lê Toàn Thắng - Phó khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công mong muốn khoa tham mưu với Viện Nghiên cứu về: chương trình bồi dưỡng, đội ngũ giảng viên phù hợp với chương trình, cơ chế quản lý trong hoạt động bồi dưỡng… nhằm tăng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện

TS. Lê Toàn Thắng – Phó khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công mong muốn khoa tham mưu với Viện Nghiên cứu về: chương trình bồi dưỡng, đội ngũ giảng viên phù hợp với chương trình, cơ chế quản lý trong hoạt động bồi dưỡng… nhằm tăng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện

TS. Nguyễn Quang Vinh - Phó Tổng biên tập Phụ trách Tạp chí Quản lý nhà nước tham luận tại hội thảo về kỹ năng soạn thảo, biên tập văn bản, bài viết khoa học

TS. Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng biên tập Phụ trách Tạp chí Quản lý nhà nước tham luận tại hội thảo về kỹ năng soạn thảo, biên tập văn bản, bài viết khoa học

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân kết luận hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân kết luận hội thảo

Kết luận hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp nhằm hỗ trợ tốt hơn cho công tác chuyên môn từ đó giúp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Khoa và Học viện.

Xuân Phú

Comments are closed.