Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương tổ chức tại tỉnh Sơn La

Thực hiện kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương do Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Sơn La cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Sơn La. Sau 02 tháng học tập, khóa học đã hoàn thành các nội dung, chương trình. Hôm nay, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Sơn La long trọng tổ chức lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương vào 16h30 ngày 30/9/2019. Tham dự buổi lễ có: ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng;  đồng chí Phạm Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đại biểu đại diện các phòng, ban của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, đại diện cán bộ, giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia cùng toàn thể học viên 02 khóa bồi dưỡng.

Trong toàn khoá học, các học viên lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp đã được nghe các giáo sư, tiến sĩ, các giảng viên cao cấp của Học viện Hành chính Quốc gia giới thiệu 14 chuyên đề và 04 báo cáo chuyên. Các học viên lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương đã được nghe các giáo sư, tiến sĩ, các giảng viên cao cấp của Học viện Hành chính Quốc gia giới thiệu 11 chuyên đề và  01 báo cáo chuyên đề. Kết quả cuối khóa 100% học viên tham gia khóa học đã hoàn thành chương trình và được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cấp chứng chỉ và một số học viên đạt kết quả cao, chấp hành quy chế học tập tốt được Giám đốc Học viện khen thưởng.

ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng trao chứng chỉ đại diện cho học viên lớp BD ngạch CVCC

ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng trao chứng chỉ đại diện cho học viên lớp BD ngạch CVCC

Tại buổi lễ bế giảng khóa học, ThS. Lê Phương Thúy Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu: với chức  năng và nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, Học viện Hành chính Quốc gia luôn nâng cao  trách nhiệm của mình, là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho các cơ quan trong hệ thống Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội trên phạm vi cả nước. Đồng chí cũng phát biểu, với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, sự cố gắng của Học viện Hành chính Quốc gia và sự đồng tình ủng hộ của các đồng chí cũng như của các cơ quan Bộ, ngành Trung ương và địa phương, Học viện Hành chính Quốc gia sẽ không ngừng phát triển, xứng đáng là một Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước hàng đầu trong phạm vi cả nước. Tại buổi lễ Bế giảng khóa học, ThS. Lê Phương Thúy đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Học viện Hành chính Quốc gia với Sở Nội vụ tỉnh Sơn La và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác trong thời gian tới. Đồng chí cũng đánh giá cao sự đoàn kết của tập thể lớp và kết quả học tập của các đồng chí học viên; chúc mừng kết quả học tập của lớp và mong rằng qua khóa học các học viên sẽ có được những trải nghiệm mới, vận dụng những kiến thức gặt hái được vào hoạt động công vụ của mình ngày càng tốt hơn.

        ThS. Lê Phương Thúy,  Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng trao chứng chỉ, giấy khen cho học viên lớp BD ngạch CVCC

ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng trao chứng chỉ, giấy khen cho học viên lớp BD ngạch CVCC

ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng trao chứng chỉ đại diện cho học viên lớp BD lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương

ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng trao chứng chỉ đại diện cho học viên lớp BD lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương

ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng trao chứng chỉ, giấy khen cho học viên lớp BD lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương

ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng trao chứng chỉ, giấy khen cho học viên lớp BD lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương

Đồng chí Phạm Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Phạm Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi lễ

Đàm Tâm

Comments are closed.