Lễ bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 tại tỉnh Vĩnh Long

Chiều ngày 03/8/2018, tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, được sự ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ bế giảng 01 Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và 01 Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 cho các đồng chí là Trưởng, Phó cấp phòng và tương đương thuộc các Sở ngành, địa phương và các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Vĩnh Long.

Tham dự lễ bế giảng có TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, ThS. Hồ Kỳ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Vĩnh Long, các giảng viên, chủ nhiệm lớp và toàn thể học viên của hai lớp bồi dưỡng trên.

 TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu bế giảng

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu bế giảng

Phát biểu tại Lễ bế giảng, TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính cảm ơn sự phối hợp có hiệu quả của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, các đơn vị liên quan; sự tích cực giảng dạy, truyền đạt kiến thức của các thầy cô giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia và chúc mừng toàn thể các đồng chí học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng đơn vị sự nghiệp của Bộ Nội vụ ban hành và được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã cấp Chứng chỉ cho 123 học viên của 02 lớp bồi dưỡng và khen, thưởng đối với 10 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập, tích cực trong hoạt động của lớp.

 TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính trao bằng khen cho các học viên đạt thành tích xuất sắc

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính trao bằng khen cho các học viên đạt thành tích xuất sắc 

TS. Đặng Thành Lê ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các học viên trong quá trình học tập, đảm bảo được các yêu cầu, mục tiêu đề ra và khẳng định khóa học này có ý nghĩa quan trọng đã kịp thời trang bị, cập nhật kiến thức về quản lý hành chính, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho các học viên, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu hoạch định, thực thi chính sách ở những lĩnh vực phụ trách và nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ đơn vị, góp phần xây dựng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân trong tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời đồng chí Viện trưởng mong muốn các học viên sẽ vận dụng có hiệu quả những kiến thức đã tiếp thu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ. công chức, viên chức được tham gia các khóa học tương tự và các khóa học ở trình độ cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị, địa phương.

Quang cảnh Lễ Bế giảng

Quang cảnh Lễ Bế giảng

Phùng Thanh Liêm

Comments are closed.