Lễ bế giảng và trao bằng Tiến sĩ Quản lý Hành chính công, Thạc sĩ Quản lý Hành chính công (khóa 16) và Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng (khóa 4)

Sáng ngày 22/06/2014, tại Hội trường lớn Học viện Hành chính Quốc gia đã diễn ra buổi  Lễ Bế giảng và trao bằng Tiến sĩ Quản lý Hành chính công, Thạc sĩ Quản lý Hành chính công khóa 16 và Tài chính – Ngân hàng khóa 4

Buổi lễ có sự tham gia của: GS.TS Nguyễn Đăng Thành – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia – Thứ trưởng Bộ Nội vụ; PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh – Phó Giám đốc Học viện; TS. Phạm Quang Huy – Phó Giám đốc Học viện; TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Học viện; GS.TS Đinh Văn Tiến – nguyên Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo trưởng, phó các đơn vị thuộc Học viện và các nhà khoa học tham gia giảng dạy sau đại học tại Học viện. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của 6 nghiên cứu sinh và 273 học viên cao học tham gia học tập, nghiên cứu tại Học viện Hành chính Quốc gia cùng với người thân của các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ

Tại buổi lễ Giám đốc Học viện đề cao sự cố gắng, nỗ lực và khen ngợi những thành tích học tập tốt đẹp của của các tân tiến sĩ và thạc sĩ trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại Học viện. Bên cạnh đó cũng ghi nhận những đóng góp của các các thầy, cô giáo Học viện đã luôn nhiệt tình quan tâm giúp đỡ và hướng dẫn cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh trong quá trình học. Giám đốc cũng khẳng định rằng việc nhận bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ là một niệm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao của các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ và bày tỏ hy vọng trong thời gian không xa với những kiến thức được trang bị trong khi học tập, nghiên cứu tại Học viện, các Tân Tiến sĩ, Thạc sĩ sẽ trở thành lực lượng cán bộ công chức, viên chức nòng cốt và có tiềm năng lãnh đạo quản lý.

Trong buổi lễ, TS. Nguyễn Bá Chiến – Trưởng khoa Sau Đại học đã báo cáo quá trình đào tạo, thành tích đào tạo và kết quả học tập của các học viên trong suốt khóa học thạc sỹ và thời gian nghiên cứu đối với các nghiên cứu sinh tại Học viện Hành chính Quốc gia.  Sau đó, TS. Hoàng Mai – Phó trưởng Khoa Sau Đại học công bố Quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho 6 tân Tiến sĩ: NCS Trương Đình Chiến; NCS Đinh Minh Dũng; NCS Phạm Văn Tác; NCS Nguyễn Lâm Thành; NCS Lê Toàn Thắng; NCS Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tiếp theo chương trình, TS. Nguyễn Minh Sản – Phó trưởng Khoa Sau Đại học công bố Quyết định công nhận và cấp bằng thạc sĩ cho 273 học viên cao học.

Buổi lễ diễn ra trong không khí tươi vui và phấn khởi của các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ./.

IMG_1346GS.TS. Nguyễn Đăng Thành phát biểu tại buổi lễ

IMG_1345TS. Nguyễn Bá Chiến báo cáo quá trình đào tạo, thành tích học tập

của các học viên và nghiên cứu sinh

IMG_1377

GS.TS. Nguyễn Đăng Thành trao bằng cho 6 tân Tiến sĩ

IMG_1381 copy

IMG_1403

PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh trao bằng cho các tân Thạc sĩ

IMG_1408

IMG_1397

IMG_1418

TS. Lê Như Thanh phát bằng cho các tân Thạc sĩ

IMG_1410

IMG_1414

TS. Phạm Quang Huy trao bằng cho các tân Thạc sĩ

Comments are closed.