Lễ công bố Quyết định giao nhiệm vụ Giám đốc Phân viện và Hội nghị đối thoại giữa đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện với viên chức, người lao động Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2018, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên trang trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định giao nhiệm vụ cho Giám đốc Phân viện và Hội nghị đối thoại giữa đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện với viên chức, người lao động Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên.

Tham dự Lễ Công bốvà Hội nghị đối thoại có TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế– Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Phân viện cùng toàn thể viên chức, người lao động Phân viện khu vực Tây Nguyên.

          Tại buổi Lễ, ThS. Phan Xuân Quý – Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính đã thông qua Quyết định số 1655/QĐ-HCQG ngày 16 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc giao nhiệm vụ kiêm nhiệm đối với Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quế. Theo đó, giao nhiệm vụ cho TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó giám đốc Học viện kiêm giữ chức vụ Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên từ ngày 16 tháng 5 năm 2018.

Trong không khí trang trọng của buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, TS. Đặng Xuân Hoan đã trao Quyết định cho TS. Nguyễn Đăng Quế.

ThS. Phan Xuân Quý công bố Quyết định

ThS. Phan Xuân Quý công bố Quyết định

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đề nghị TS. Nguyễn Đăng Quế luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết trong công việc để cùng lúc thực hiện tốt cả hai cương vị vừa là Giám đốc Phân viện vừa là Phó Giám đốc Học viện; đồng thời, phải không ngừng cố gắng, nỗ lực hoàn thiện và khắc phục những khó khăn của Phân viện, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, tập hợp được sức mạnh của toàn thể Phân viện nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giám đốc Học viện cũng đề nghị viên chức, người lao động ủng hộ, chia sẻ trách nhiệm với TS. Nguyễn Đăng Quế để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được Học viện giao.

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu tại buổi lễ

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu tại buổi lễ

Đại diện cho viên chức, người lao động Phân viện, TS. Nguyễn Đăng Quế gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tín nhiệm giao nhiệm vụ. Đồng chí cũng nhận thức rất rõ đây vừa là vinh dự song cũng là trách nhiệm lớn trước Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cũng như toàn thể viên chức, người lao động Phân viện. Bên cạnh đó, đồng chí cũng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể Phân viện, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa Phân viện ngày một phát triển, đáp ứng sự tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

TS. Đặng Xuân Hoan trao Quyết định cho TS. Nguyễn Đăng Quế

TS. Đặng Xuân Hoan trao Quyết định cho TS. Nguyễn Đăng Quế

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu tại buổi Lễ

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu tại buổi Lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Sau Lễ công bố Quyết định giao nhiệm vụ, đại diện Ban Giám đốc Học viện đã điều hành Hội nghị đối thoại với viên chức, người lao động của Phân viện. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc thực hiện dân chủ cơ sở, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đối với viên chức, người lao động của Phân viện.

Tại Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan đã thông tin rộng rãi tới toàn thể viên chức, người lao động Phân viện những chủ trương, công việc mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đang triển khai; khẳng định Hội nghị là diễn đàn để viên chức, người lao động Phân viện nói lên tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp, sáng kiến với Lãnh đạo Học viện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới. Giám đốc Học viện cũng định hướng các ý kiến cần tập trung vào các nội dung sau: Xây dựng tập thể Phân viện đoàn kết trong chỉnh thể thống nhất của Học viện Hành chính Quốc gia nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp. Ngoài ra với tư cách là đơn vị độc lập tương đối, Phân viện phải phát huy tính chủ động, tích cực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đề xuất, phát triển đội ngũ, bố trí, sắp xếp người lao động trên cơ sở Đề án vị trí việc làm; quản lý tốt các hoạt động đào tạo bồi dưỡng và thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học.

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu tại Hội nghị

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu tại Hội nghị

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và xây dựng, tại Hội nghị đối thoại, đại diện các đơn vị, viên chức, người lao động đã phát biểu ý kiến và đề xuất với Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện những vướng mắc, khó khăn của đơn vị mình, của Phân viện và các giải pháp tháo gỡ. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào các vấn đề: Tổ chức bộ máy, tuyển dụng, xây dựng đội ngũ, hoạt động đào tạo bồi dưỡng, tài chính, phát triển Đảng…Tất cả các ý kiến đều được đóng góp thẳng thắn, công khai, xác đáng và tâm huyết.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, TS. Đặng Xuân Hoan và TS. Nguyễn Đăng Quế đã tiếp nhận và giải đáp tất cả các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của viên chức, người lao động Phân viện; đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng để đạt được những thành tích trong thời gian qua của Phân viện.

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu tại Hội nghị

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu tại Hội nghị

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp trong Hội nghị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Phân viện nói riêng, Học viện nói chung, đảm bảo công bằng, dân chủ đối với viên chức, người lao động Phân viện và Học viện.

ThS. Nguyễn Anh Phương - Phụ trách điều hành Phòng Tổ chức - Hành chính, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Anh Phương – Phụ trách điều hành Phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Phan Xuân Quý – Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu ý kiến tại Hội nghị

ThS. Phan Xuân Quý – Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Trần Văn Đởn – Phó Trưởng Phòng Quản trị, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Trần Văn Đởn – Phó Trưởng Phòng Quản trị, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phúc Hải

Comments are closed.