Lễ công bố và trao Quyết định nhân sự của Học viện Hành chính Quốc gia

Sáng ngày 20/5/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ công bố và trao quyết định nhân sự lãnh đạo, quản lý đối với các Khoa, Ban tại Hà Nội. TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi Lễ. Lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tại Hà Nội và toàn thể cán bộ, giảng viên các Khoa, ban cùng tham dự.

TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ đọc Quyết định

TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ đọc Quyết định

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định: số 639/QĐ-HCQG ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Học viện về việc điều động, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn nhiệm kỳ 5 năm đối với TS. Bùi Thị Thùy Nhi, Phó Trưởng Bộ môn, phụ trách, điều hành Bộ môn Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế,  Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Nguyên lý kinh tế, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công, hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,6 từ ngày 15/4/2020.

flhág

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện trao Quyết định điều động, bổ nhiệm TS. Bùi Thị Thùy Nhi

Quyết định số 758/QĐ-HCQG ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Học viện về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn nhiệm kỳ 5 năm đối với ThS. Phạm Tuấn Anh, Phó Phòng Quản lý Thông tin và Tư liệu, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý Thông tin và Tư liệu, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,6 từ ngày 01/5/2020.

ThS. Phạm Tuấn Anh

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện trao Quyết định bổ nhiệm ThS. Phạm Tuấn Anh

Quyết định số 866/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Học viện về việc điều động, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn nhiệm kỳ 5 năm đối với TS. Phạm Thu Thủy, Bộ môn Quản lý Ngân sách nhà nước, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Quản lý Ngân sách nhà nước, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công, hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,4 từ ngày 15/5/2020.

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng TS.

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện trao Quyết định điều động , bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng TS. Phạm Thu Thủy

Quyết định số 868/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Học viện về việc điều động, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn nhiệm kỳ 5 năm đối với đồng chí Phạm Quang Minh, Phó Trưởng Phòng, phụ trách Phòng Bộ máy, Biên chế và Quản lý nhân sự, Ban Tổ chức cán bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Ban Tổ chức cán bộ, hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,4 từ ngày 15/5/2020.

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện trao Quyết định cho đồng chí Phạm

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho đồng chí Phạm Quang Minh

Quyết định số 869/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Học viện về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn nhiệm kỳ 5 năm đối với TS. Nguyễn Viết Định, Phó Trưởng Bộ môn Quản lý nhà nước về Đô thị, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Quản lý nhà nước về Đô thị, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội, hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,6 từ ngày 15/5/2020.

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện trao Quyết định

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện trao Quyết định bổ nhiệm cho TS. Nguyễn Viết Định

Quyết định số 876/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Học viện về việc điều động, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn nhiệm kỳ 5 năm đối với ThS. Đỗ Văn Phong, Phó Trưởng Phòng, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Ban Tổ chức cán bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Bộ máy, Biên chế và Quản lý nhân sự, Ban Tổ chức cán bộ, hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,4 từ ngày 15/5/2020.

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện trao Quyết định

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho ThS. Đỗ Văn Phong

Quyết định số 879/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Học viện về việc điều động, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn nhiệm kỳ 5 năm đối với ThS. Vũ Thị Kim Tuyết, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Ban Tổ chức cán bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Chế độ, chính sách và Đào tạo, Bồi dưỡng, Ban Tổ chức cán bộ, hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,4 từ ngày 15/5/2020.

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện trao quyết định

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ThS. Vũ Thị Kim Tuyết

Quyết định số 898/QĐ-HCQG ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Học viện về việc điều động, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo có thời hạn nhiệm kỳ 5 năm đối với TS. Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Phòng Kế hoạch, tổng hợp, Ban Quản lý bồi dưỡng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa QLNN về Xã hội, hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,8 từ ngày 15/5/2020.

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chúc mừng các đồng chí đã được tập thể cán bộ, viên chức người lao động tại đơn vị cũng như sự tin tưởng của Ban Giám đốc giao nhiệm vụ mới. Đồng chí mong rằng, trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phát huy được hết khả năng, năng lực của mình để hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện phát biểu  giao nhiệm vụ và chúc mừng tại buổi Lễ

TS. Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện phát biểu giao nhiệm vụ và chúc mừng tại buổi Lễ

Phát biểu nhận thay mặt các nhân sự nhận quyết định hôm nay, TS. Nguyễn Quốc Tuấn trân trọng cảm ơn đến đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội đã tin tưởng giao cho trọng trách này. Bản thân TS. Nguyễn Quốc Tuấn cũng nhận thức rõ nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm đòi hỏi bản thân phải nỗ lực vượt bậc, kế thừa những thành quả có kinh nghiệm quý báu của các giảng viên đi trước; không ngừng học hỏi, rèn luyện vượt qua khó khăn thách thức, tận tâm, tận tụy và hết lòng vì sự phát triển của Khoa. Trên cương vị công tác mới đồng chí xin hứa cùng tập thể Khoa nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Khoa, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng Khoa tiếp tục phát triển bền vững. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn tập thể Ban Quản lý bồi dưỡng đã tạo điều kiện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian qua tại Ban.

TS.

TS. Nguyễn Quốc Tuấn, tân Phó Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu nhận nhiệm vụ

Một số hình ảnh tại buổi Lễ: 

IMG_2565 H

IMG_2577 H

IMG_2581 H

IMG_2584 H

IMG_2589 H

IMG_2592 H

Hoàng Thị Hậu

Comments are closed.