Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 18/2022 (lớp A + B)

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, chiều ngày 28/9/2022, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 18/2022 (lớp A + B).

ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia tới dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Tham dự Lễ Khai giảng có lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; chuyên viên quản lý lớp cùng 115 học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 18/2022 (lớp A + B).

z3757413657995_7fecb120b2d0107607af25b3011faa3d

ThS. Đàm Thị Thanh Tâm công bố các Quyết định tổ chức lớp.

Tại Lễ Khai giảng, ThS. Đàm Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo ngạch và vị trí việc làm, Ban Quản lý bồi dưỡng đã công bố Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp. Theo đó, lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 18/2022 lớp A có 70 học viên, lớp B có 45 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

z3757413739482_15fe34082752764959266b46ee63c009

ThS. Lê Phương Thúy phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng nhấn mạnh, vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí khẳng định, một trong những mục tiêu của lớp bồi dưỡng là trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước của chuyên viên cao cấp cho học viên để vận dụng vào thực tiễn công việc và nâng cao chất lương, hiệu quả công việc được giao. ThS. Lê Phương Thúy cũng đề nghị các đồng chí học viên thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng và kỷ cương, kỷ luật lớp học, chủ động nghiên cứu và tham gia thảo luận tích cực các chuyên đề, hoàn thành tốt các yêu cầu của lớp học đề ra.

z3757413617118_8391afb97f2ef038ce7363a18c587674

Các đại biểu, học viên tham dự Lễ Khai giảng.

Trong toàn khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề, chuyên đề báo cáo theo khung chương trình do Bộ Nội vụ ban hành, thực hiện các bài kiểm tra, đánh giá theo quy định của Học viện. Khóa học là chương trình bồi dưỡng cần thiết giúp học viên cập nhật, nâng cao kiến thức lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước, trang bị một số kỹ năng cần thiết trong thực thi công vụ cũng như để chuẩn bị các điều kiện cho thi nâng ngạch và hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh công chức. Qua đó, giúp đội ngũ này thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng những yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế. Trong khóa học, các học viên có dịp để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, vận dụng những kiến thức và kỹ năng tiếp thu được áp dụng có hiệu quả vào công việc thực tiễn của cơ quan, đơn vị./.

Như Ngọc

Comments are closed.