Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 3/2024

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024, sáng ngày 02/4/2024, tại Hội trường lớn, Học viện Trung tâm, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 3/2024. Lễ Khai giảng được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới Phân viện Học viện khu vực Miền Trung.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

z5307747909714_061e08dc930cc463e80d3d83918ec583

Quang cảnh Lễ Khai giảng tại điểm cầu Hà Nội.

Dự Lễ Khai giảng, tại Học viện Trung tâm tại Hà Nội có: TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng; ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng; Phòng Quản lý bồi dưỡng theo ngạch, hạng và vị trí việc làm, Ban Quản lý bồi dưỡng: Trưởng phòng ThS. Trần Quang Trung, các Phó Trưởng phòng: ThS. Đàm Thị Thanh Tâm, TS. Trần Thị Kim Dung.

Tại Phân viện Học viện khu vực Miền Trung, có: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển Giám đốc Phân viện; ThS. Mai Thị Phương Dung, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng.

Dự Lễ Khai giảng còn có các đồng chí giảng viên, chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng và toàn thể học viên tham gia lớp Bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 3/2024 được tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia và trực tuyến tới Phân viện Học viện khu vực Miền Trung. Trong đó lớp A tại Hà Nội gồm 56 học viên, lớp B tại Phân viện Miền Trung gồm 18 học viên.

z5307748352812_96bb856548c150479236fd537d90f806

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương. Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-BNV ngày 02/6/2022; giúp học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức về nhà nước và pháp luật, quản trị quốc gia, quản lý nhà nước; phát triển cho công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương một số kỹ năng để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao; góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu 27 chuyên đề và 06 chuyên đề báo cáo. Khóa bồi dưỡng có hoạt động nghiên cứu thực tế và thực hiện 02 bài kiểm tra, 01 bài đề án.

Để khóa học hoàn thành được mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch đặt ra, Phó Giám đốc Học viện đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành quy chế, tập trung cao trong học tập, chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận để làm rõ các vấn đề theo nội dung chương trình và các vấn đề thực tiễn lãnh đạo, quản lý gắn với nhiệm vụ công tác; các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý để tham gia và đảm bảo hoàn thành tốt khóa học.

z5307748378867_8ecdd2b20394609905a33247f258deb0

Học viên Lại Hữu Đồng phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Tại Lễ Khai giảng, thay mặt các học viên tham gia lớp bồi dưỡng, học viên Lại Hữu Đồng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương phát biểu gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Ban Quản lý bồi dưỡng đã tạo điều kiện để các học viên tham gia khóa bồi dưỡng, đồng thời cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ tích cực học tập các nội dung chuyên đề, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế; xây dựng tập thể lớp đoàn kết hợp tác; chủ động tham gia phát biểu và trao đổi với giảng viên nhằm đạt kết quả học tập tốt nhất.

z5307748578248_b15fbef77527742101007fb15b584198

Các đại biểu và học viên tham dự Lễ Khai giảng tại điểm cầu Hà Nội.

z5307550997827_3ae8fa0f7ae9fd87ef8d0b2994438c52

Các đại biểu và học viên tham dự Lễ Khai giảng tại điểm cầu Phân viện Miền Trung.

Như Ngọc – Công Hiện

Comments are closed.