Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 18 năm 2022

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, sáng ngày 04/10/2022, tại Giảng đường 3B – nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 18 năm 2022.

IMG-1105

Các đại biểu và học viên tham dự Lễ Khai giảng theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Lễ Khai giảng có TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện Học viện tại thành phố Huế; TS. Thiều Huy Thuật, Phó Giám đốc Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên; TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh; ThS. Nguyễn Thị Tâm – Phó Trưởng phòng, Phòng Bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng; các đồng chí chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng, cán bộ quản lý lớp cùng các đồng chí học viên lớp học.

Lễ Khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ Học viện trung tâm tại Hà Nội tới các phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và Phân viện khu vực Tây Nguyên.

IMG_0817

ThS. Nguyễn Thị Tâm công bố Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

Tại buổi Lễ, ThS. Nguyễn Thị Tâm – Phó Trưởng phòng, Phòng Bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng đã công bố Quyết định 3688/QĐ-HCQG ngày 30/9/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 18/2022 trực tiếp tại Học viện Hành chính Quốc gia và trực tuyến tại các phân viện trực thuộc Học viện. Lớp học gồm 90 học viên đến từ các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương và địa phương.

IMG_0825

TS. Bùi Huy Tùng phát biểu khai giảng Lớp Bồi dưỡng.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu và toàn thể học viên tham dự khai giảng Lớp bồi dưỡng. TS. Bùi Huy Tùng nhấn mạnh vai trò quan trọng của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương. Đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. TS. Bùi Huy Tùng cho biết, đây là một trong những lớp học tổ chức theo chương trình bồi dưỡng mới ban hành căn cứ Quyết định số 3329/QĐ-HCQG ngày 24/8/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia với mục tiêu để học viên thu nạp cả về mặt lý luận và thực tiễn; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao để thực hiện nhiệm vụ, giúp học viên có cơ sở lý luận thực tiễn hơn, năng suất chất lượng hiệu quả hơn và có thêm bản lĩnh chính trị để đáp ứng vị trí việc làm được giao. Khóa học nhằm trang bị và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, về kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương có phẩn chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, quản lý và điều hành.

IMG_0836

Học viên Nguyễn Thế Cường phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Thay mặt tập thể Lớp, học viên Nguyễn Thế Cường, Phó Vụ trưởng Vụ 6, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Học viện, Phân viện và lãnh đạo các đơn vị đã tạo điều kiện cho học viên tham gia khóa học. Thay mặt tập thể Lớp, đồng chí cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế để lớp học đạt kết quả cao nhất.

Lễ Khai giảng diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi./.

 Một số hình ảnh tại Lễ Khai giảng:

IMG_0800

ThS. Hà Thị Nga, Phòng Bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

IMG_0809

Các đại biểu và học viên tham dự thực hiện nghi lễ chào cờ.

IMG_0814

Các đại biểu và học viên tham dự Lễ Khai giảng tại điểm cầu Hà Nội.

 Như Ngọc

Comments are closed.