Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý bồi dưỡng cấp Vụ và tương đương (lớp A và lớp B) khóa 2 năm 2021

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch công tác, sáng ngày 27/3/2021, tại Giảng đường 4A – Nhà G, Học viện Trung tâm tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý bồi dưỡng cấp Vụ và tương đương (lớp A và lớp B) khóa 2 năm 2021 cho công chức, viên chức các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương tại Học viện Hành chính Quốc gia.

ThS. Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia dự và phát biểu khai giảng lớp học.

Tham dự Lễ khai giảng có ThS. Nguyễn Thị Tâm – Phó Trưởng phòng, Phòng bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng, các đồng chí chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng và toàn thể 143 học viên 02 lớp bồi dưỡng.

Tại buổi Lễ, ThS. Nguyễn Thị Tâm trang trọng công bố Quyết định số 766/QĐ-HCQG ngày 26/3/2021 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức 02 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý bồi dưỡng cấp Vụ và tương đương (lớp A và lớp B) khóa 2 năm 2021 cho công chức, viên chức các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương.

c TâmThS. Nguyễn Thị Tâm công bố Quyết định của Giám đốc Học viện.

Phát biểu khai giảng lớp học, ThS. Tống Đăng Hưng khẳng định vai trò quan trọng trong đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ. Đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý bồi dưỡng cấp Vụ và tương đương (lớp A và lớp B) khóa 2 năm 2021 cho công chức, viên chức các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương tại Học viện Hành chính Quốc gia. ThS. Tống Đăng Hưng nhấn mạnh, chương trình lớp bồi dưỡng ngoài cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức đang là lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương, mà còn góp phần chuẩn hóa đội ngũ này trước và sau khi được bổ nhiệm. Đây vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của các học viên. Vì vậy, các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý để đảm bảo hoàn thành tốt lịch học.

a HưngThS. Tống Đăng Hưng phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Chương trình bồi dưỡng được thực hiện theo Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nội vụ gồm 15 chuyên đề, trong đó có 04 chuyên đề kiến thức chung, 07 chuyên đề về kỹ năng lãnh đạo, quản lý; 04 chuyên đề báo cáo; học viên tham dự khóa học sẽ hoàn thành 02 bài kiểm tra trắc nghiệm.

học viênHọc viên Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại Lễ khai giảng.

Thay mặt các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng, học viên Hoàng Anh Tuấn gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Học viện và các Thầy, Cô giáo của Học viện Hành chính Quốc gia đã tạo điều kiện cho các học viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị khác nhau được trau dồi, rèn luyện nâng cao hơn nữa về lý luận, kỹ năng và kinh nghiệm lãnh đạo quản lý, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hiệu quả hoạt động của các đơn vị các học viên công tác; đồng thời cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế để lớp học diễn ra đạt hiệu quả cao nhất.

Một số hình ảnh của Lễ khai giảng:

c Hồng

Quang cảnhQuang cảnh Lễ khai giảng.

Như Ngọc

Comments are closed.